Този сайт е личен. Всички материали в него изразяват само и единствено моите собствени виждания, убеждения, възгледи и позиции. Всички съдържащи се тук принципни становища и идеи не са имали, нямат и няма да имат за цел да засегнат човешката и професионалната чест на когото и да било.
  Нищо, написано тук, по никакъв начин не може да ангажира нито един от моите настоящи и бъдещи работодатели от правителствени и неправителствени, областни и общински, корпоративни и частни организации, от университети и академии.
  Отсега нататък аз, като наемен работник на умствения труд, искрено се надявам, че моето мнение по даден въпрос няма да стане повод да бъдат застрашени интересите (икономически и финансови, материални и морални) на работодателите ми, само защото това мое мнение не е допаднало на някой от властимащите - министър-председател, председател на Народното събрание, президент, министър, депутат, висш магистрат, областен управител или кмет.
  Mисия на сайта >>

Макс Хейстингс, "Светът във война, 1939 - 1945".

Вече писах тук за тази блестяща книга, едно от най-силните (според мен и за мен) четива за Втората световна война.
Сега само 4 изречения по повод на книгата или вземайки повод от книгата:

Пактът Путин-РибенТръмп

Над Демократичния свят със зловеща сила е надвиснал пактът Путин-РибенТръмп.
Нека не си правим илюзия. Тръмп не е болестта, а неин най-опасен и коварен синдром. Болестта е тази, която започва да пълзи в обществото на САЩ. Това общество се разболява и ако не намери сили да се съвземе, заболяването ще стане нелечимо.

Вирусът: Дни 1438 – 1444

18 февруари, Вирусът: Дни 1438 – 1444

Равносметката до Ден 1444 на вируса:
1339273 официално установени заразени, 38736 починали.

ЕТЮДИ ЗА СИГУРНОСТТА: ЕТЮД 29. ДВЕ ОСНОВНИ ШКОЛИ В НАУКАТА ЗА СИГУРНОСТТА

  Тези Етюди за Сигурността съдържат единствено резултати от научните ми виждания, изследвания, анализи и модели. С други думи, те представляват изложение на моите ГЛАВНИ приноси в Науката за Сигурността.
  
  ЕТЮД 29. ДВЕ ОСНОВНИ ШКОЛИ В НАУКАТА ЗА СИГУРНОСТТА
  
  Анализират се главните характеристики и изводи на две от най-важните и може да се каже – водещи школи в Науката за Сигурността – Школата на политическия реализъм и Школата на политическия идеализъм.

НАСТЪПВАТ ДРАМАТИЧНИ ДНИ

Аз бях твърдо убеден, че за Украйна би било много опасно, ако бъде сменен генерал Залужни. В същото време мен винаги ме е тревожил, да го кажа малко по-крайно, но по-понятно, култът към личността на генерала.
Защо ли?
Защото култът към която и да е личност изкривява оптиката, с която се възприемат и оценяват неговите думи и дела.

Експорт на съдържанието