Curriculum Vitae

Curriculum Vitae


на

проф. д-р Николай Димитров Слатински




Образование:


Трудов стаж:


Преподавателска дейност:


Други позиции:


Участие в проекти:


Монографии:


Научни публикации: 92, от които 10 в чуждестранни издания.

Участие в конференции: 76, от които 30 международни.

Езици: Руски, Английски