Списък на по-важните публикации

1994 год.

1995 год.

1996 год.

1997 год.

1998 год.

1999 год.

2000 год.

2001 год.

2002 год.

2003 год.

2004 год.

2005 год.

2006 год.

2007 год.

2008 год.

2009 год.

2010 год.

2011 год.

2012 год.