Научни публикации

ЕТЮДИ ЗА СИГУРНОСТТА: ЕТЮД 22. БАЗИСНИ СВОЙСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СИГУРНОСТТА

  Тези Етюди за Сигурността съдържат единствено резултати от научните ми виждания, изследвания, анализи и модели. С други думи, те представляват КРАТКО изложение на моите ГЛАВНИ приноси в Науката за Сигурността.
  
  ЕТЮД 22. БАЗИСНИ СВОЙСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СИГУРНОСТТА
  
  Разглеждат се основни свойства и специфични характеристики на сигурността, които спомагат да се разбере нейната комплексна същност, да се осъзнае нейният фундаментален смисъл и да се проникне в нейното дълбоко съдържание.

ЕТЮДИ ЗА СИГУРНОСТТА: ЕТЮД 21. ИНТЕРЕС, КОНФЛИКТ, СИЛА, СИГУРНОСТ – ПАРАДИГМАЛНИ, АКСИОМАТИЧНИ ПОНЯТИЯ В НАУКАТА ЗА СИГУРНОСТТА

  Тези Етюди за Сигурността съдържат единствено резултати от научните ми виждания, изследвания, анализи и модели. С други думи, те представляват КРАТКО изложение на моите ГЛАВНИ приноси в Науката за Сигурността.
  
  ЕТЮД 21. „ИНТЕРЕС“, „КОНФЛИКТ“, „СИЛА“ И „СИГУРНОСТ“ КАТО ПАРАДИГМАЛНИ, АКСИОМАТИЧНИ ПОНЯТИЯ В НАУКАТА ЗА СИГУРНОСТТА
  
  Обсъждат се четирите фундаментални понятия, образуващи надстройката, суперструктурата на Науката за сигурността – „интерес“, „конфликт“, „сила“ и „сигурност“; те, заедно с другите четири фундаментални понятия – „система“, „процес, „логика“ и „абстракция“, образуващи базата, инфраструктура на тази Наука, създават единен категориален комплекс, върху който се гради съвременната Наука за сигурността..

ЕТЮДИ ЗА СИГУРНОСТТА: ЕТЮД 20. „ПРОЦЕС“, „ЛОГИКА“, „АБСТРАКЦИЯ“ КАТО ПАРАДИГМАЛНИ, АКСИОМАТИЧНИ ПОНЯТИЯ В НАУКАТА ЗА СИГУРНОСТТА

  Тези Етюди за Сигурността съдържат единствено резултати от научните ми виждания, изследвания, анализи и модели. С други думи, те представляват КРАТКО изложение на моите ГЛАВНИ приноси в Науката за Сигурността.
  
  ЕТЮД 20. „ПРОЦЕС“, „ЛОГИКА“, „АБСТРАКЦИЯ“ КАТО ПАРАДИГМАЛНИ, АКСИОМАТИЧНИ ПОНЯТИЯ В НАУКАТА ЗА СИГУРНОСТТА
  
  Обсъждат се три фундаментални за Науката за сигурността понятия „процес“, „логика“ и „абстракция“, които заедно с понятието „система“ представляват базата, инфраструктурата на съвременната Наука за сигурността, а така също и на всяка съвременна наука.

ЕТЮДИ ЗА СИГУРНОСТТА: ЕТЮД 19. ЯВЛЕНИЯ, ЗАВИСИМОСТИ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРИСЪЩИ НА НАСТЪПИЛОТО РИСКОВО ОБЩЕСТВО

  Тези Етюди за Сигурността съдържат единствено резултати от научните ми виждания, изследвания, анализи и модели. С други думи, те представляват КРАТКО изложение на моите ГЛАВНИ приноси в Науката за Сигурността.
  
  ЕТЮД 19. ЯВЛЕНИЯ, ЗАВИСИМОСТИ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРИСЪЩИ НА НАСТЪПИЛОТО РИСКОВО ОБЩЕСТВО
  
  Разглеждат се базисни процеси и специфични черти на риска, рисковете, рисковизацията, рискуващия човек, като аналитичните усилия са насочени към осмисляне на Рисковото общество, пред което и сред което се изправя – недостатъчно подготвено и в не малка степен дезориентирано – цялото човечество.

ЕТЮДИ ЗА СИГУРНОСТТА: ЕТЮД 18. ПРИЛОЖЕНИЯ НА ТЕОРИЯТА НА ИГРИТЕ В СИГУРНОСТТА И КОНФЛИКТНИТЕ СИТУАЦИИ (КОНФЛИКТИТЕ)

  Тези Етюди за Сигурността съдържат единствено резултати от научните ми виждания, изследвания, анализи и модели. С други думи, те представляват КРАТКО изложение на моите ГЛАВНИ приноси в Науката за Сигурността.
  
  ЕТЮД 18. ПРИЛОЖЕНИЯ НА ТЕОРИЯТА НА ИГРИТЕ В СИГУРНОСТТА И КОНФЛИКТНИТЕ СИТУАЦИИ (КОНФЛИКТИТЕ)
  
  Анализират са различни класове игри по отношение на конфликтните ситуации (конфликтите) с повишена несигурност и се дискутират стратегиите за поведение в такива ситуации като ефективен микс от елементи както на конфронтация (водещ приоритет на своите интереси), така и на сътрудничество (отчитане в приемлива степен на интересите на другата страна).

Експорт на съдържанието