Това, което всъщност се случва в политиката и обществото ни

  Покрай далеч по-интересните неща, хвърлям поглед и към различните коментари от актуалната ни политика. Голямо палене и трогващо автентични емоции за всеки отделен случай, за всяко взето само по себе си решение на властта или в полза на властимащите – лично, частно, групово, партийно, корпоративно, олигархично.
  Но зад всяко изолирано разглеждано и само по себе си дискутирано недоумение или отчайване, би трябвало да се види общото, голямото, процесите, бъдещият краен резултат.
  И тогава можеше много повече хора да прозрат, да видят какво всъщност става, какво на практика се случва в България.
  А то е, че една група хора постепенно, но всъщност неотклонно, хитро, но всъщност хладнокръвно, си подреждат държавата във вид, най-удобен за тяхно притежание; превземат институция след институция; променят закон след закон; превръщат ключовите фигури в съдебната система в сюрия верни на тях и жестоки към всичко, което не им се подчинява, вълкодави, а медиите – в безпощадни бухалки и смазващи и смачкващи общественото съзнание твърди наркотици; свръхцентрализират и свръхподчиняват под командването (командоренето) си силовите и специализираните структури с репресивни функции.
  И ние скоро ще се събудим от своя посттоталитарен и демократично-преходен сън и ще видим, че държавата ни е открадната, демокрацията ни – озлочестена, обществото ни – получило единствената възможност да се изживява като общност – под фОрмата и във формАта на стадо. И ще се наложи да живеем в тези условия. А на който не му се живее при тях – на него или ще му бъдат свити перките чрез гнета на икономическата маргинализация, или ще му бъде показана близката чужбина с ругателството – прав ти път, крива ти пътечка, на когото не му харесва тук, да се маха, да заминава и хич да не си помисля да се връща обратно…
  
  21.10.2015 г.

Това се случва толкова отдавна. Много хора се събудиха още преди много, много години, още в зората на демокрацията, още със създаването на ДПС, Атака и т.н. Съвсем не е случайно фрагвентирането на хората в толкова дребни партии и коалиции. Самите партии в парламента просто от време на време разменят местата си, но те се обособиха като каста, която няма никакви взаимоотношения с по-долу стоящите,освен да бъде задоволявана, издържана и обогатявана от долните слоеве.Това не е дори българска политика. Това беше запланувано много, много отдавна. Ще се досетите от кого. Държаната ни е бъдещият европейски Банкок. Скоро тук ще останат само обслужващ персонал, проститутки и земята ни българска просто ще бъде изчистена от българи.По време на учителските стачки един от парламентаристите ни каза: "България отдавна е продадена. Ние просто живеем на кредит."