ЗА МРАВКИТЕ И ХОРАТА

Насекомите, които поддържат сложни биосоциални системи (мравки, пчели, оси, термити) са специален обект на научен анализ. При тях на инстинктивно равнище съществуват практики, които човекът е „качил“ на социално ниво, превърнал ги е в част от своя начин на живот и тези практики (заедно, разбира се, с някои други) са му помогнали да стане Царят на планетата Земя – сред всичките десетки хиляди, защо не стотици хиляди, а може би и милиони видове населявали я някога и-или сега същества.
Но за това друг път.

Гледах тия дни научен филм за мравките. В него по едно време беше показан пожар – недалеч от изучаваните във филма общности от мравки.
Тези общности не проявиха особен интерес какво става със себеподобните им в огнището на пожара. Продължиха като омагьосани, хипнотизирани, зомбирани, запрограмирани да вършат това, за което са предназначени или просто са превърнали в свое неспирно и като че ли вечно движение.
С други думи, продължиха да си живеят сякаш наблизо не бушува пожар.
Първо от пожара загинаха общностите на техните себеподобни. Малко по-късно загинаха и самите те.

...

Неволно си помислих колко днес хората на Запад приличат на тези мравки...

08.05.2024 г.