Вирусът: Дни 1508 – 1514

28 април, Вирусът: Дни 1508 – 1514

Равносметката до Ден 1514 на вируса:
1339899 официално установени заразени, 38748 починали.

За тази седмица съотношението между позитивните тестове и всичките тестове варира между 0.0% и 1.5%. За миналите седмици то се движеше, съответно, между 0.3% и 2.8%; 0.0% и 1.2%; 0.3% и 1.1%; 0.4% и 1.3%; 0.0% и 1.2%; 0.4% и 1.4%.

За тази седмица имаме също така:

--- 0 нови починали от вируса!
(за всяка от предните седмици те бяха съответно общо 0, 0, 2, 0, 4, 4).
Така починалите от вируса станаха 38748.

--- С 1 човек намаля броят на хоспитализираните в болници.
(през предната седмици имахме намаление с 5 души, преди това имахме увеличение с 3 души, през седмицата преди нея имахме намаление със 7 души, в седмицата по-рано имахме увеличение с 1 човек, а в предходните седмици имахме намаление с 19, 8 души);
Така хоспитализираните в болница станаха 131.
20 е през тази седмица максимумът на хората в интензивните отделения (предните седмици максимумите са 22, 22, 22, 22, 22, 26 души).
20 е през тази седмица минимумът на хората в интензивните отделения (предните седмици минимумите са 22, 22, 22, 20, 21, 21 души).

Максимумът за седмица на процента на напълно ваксинираните от новите заразени за денонощието с ковид е: 60.0% (от 5 души); 50.0% (от 2 души); 75.0% (от 4 души); 66.7% (от 3 души); 78.6% (от 14 души); 58.3% (от 12 души).
Минимумът за седмица на процента на напълно ваксинираните от новите заразени за денонощието с ковид е: 0.0%; 0.0%; 0.0%; 0.0%; 0.0%; 0.0%.

Максимумът за седмица на процента на напълно ваксинираните сред постъпилите в болница с ковид е: 80.0% (от 5 души); 100.0% (от 1 човек); 75.0% (от 4 души); 50.0% (от 2 души); 100.0% (от 1 човек); 66.7% (от 6 души).
Минимумът за седмица на процента на напълно ваксинираните сред постъпилите в болница с ковид е: 0.0%; 0.0%; 0.0%; 0.0%; 0.0%;0.0%.

Максимумът за седмица на процента на напълно ваксинираните сред починалите за денонощието с ковид е: 0.0%; 0.0%; 0.0%; 100.0% (от 1 човек); 0.0%; 0.0%.
Минимумът за седмица на процента на напълно ваксинираните сред починалите за денонощието с ковид е: 0.0%; 0.0%; 0.0%; 0.0%; 0.0%; 0.0%.

--- 0 нови заразени медицински работници!
(през предните седмици те бяха съответно общо 0, 0, 0, 0, 0, 0 души);
Така заразените медицински работници станаха 26755.

В София новозаразените се увеличиха за тази седмица с 9 души и станаха 346998. За миналите седмици те се увеличаваха с 2, 7, 9, 14, 15, 18 души.

През тази седмица се имунизираха 27 души и така те станаха общо 4726448 души. През миналите седмици общият брой на имунизираните се увеличи съответно с 30, 21, 36, 20, 41, 59 души.
През тази седмица първа доза си поставиха 15 души. През миналите седмици те бяха съответно 22, 13, 8, 12, 19, 20 души.
Лицата със завършен ваксинационен курс се увеличиха с 0 човек и така те станаха общо 2078005 души. През миналите седмици увеличението им бе съответно с 0, 0, 0, 0, 0, 1 души.
Поставилите си бустерна доза (реваксиниралите се) се увеличиха през тази седмица с 12 души и станаха общо 1008135 души, като поставилите си бустер с адаптираната ваксина станаха общо 135565 души. През миналите седмици увеличението им бе съответно със 8, 8, 28, 8, 22, 38 души.

Първите понеделници по брой новозаразени:
1. 24 януари`22 – 11049.
2. 31 януари`22 – 10151.
3. 17 януари`22 – 9996.
4. 07 февруари`22 – 8012.
5. 10 януари`22 – 6761.
6. 14 февруари`22 – 6130.
7. 01 ноември`21 – 6007.
8. 25 октомври`21 – 5863.

209. 01 април`24 – 14.
211. 08 април`24 – 9.
212. 15 април`24 – 6.
214. 22 април`24 – 4.

Първите вторници по брой новозаразени:
1. 25 януари`22 – 12399.
2. 18 януари`22 – 11181.
3. 01 февруари`22 – 11143.
4. 08 февруари`22 – 8140.
5. 11 януари`22 – 7062.
6. 26 октомври`21 – 6816.
7. 15 февруари`22 – 6589.
8. 04 януари`22 – 6252.

208. 09 април`24 – 15.
211. 23 април`24 – 8.
213. 02 април`24 – 6.
214. 16 април`24 – 3.

Първите седмици по най-висок брой сумарно за понеделник – вторник:
1. 24.01.-30.01.`22: 23448; общо 61586.
2. 31.01.-06.02.`22: 21294; общо 53622.
3. 17.01.-23.01.`22: 21177; общо 59620.
4. 07.02.-13.02.`22: 16152; общо 41388.
5. 10.01.-16.01.`22: 13823; общо 40191.
6. 14.02.-20.02.`22: 12719; общо 30824.
7. 25.10.-31.10.`21: 12679; общо 33049.
8. 01.11.-07.11.`21: 11870; общо 30270.

210. 08.04.-14.04.`24: 24; общо 32.
212. 01.04.-07.04.`24: 20; общо 38.
213. 22.04.-28.04.`24: 12.
214. 15.04.-21.04.`24: 9; общо 23.

Първите срéди по брой новозаразени:
1. 19 януари`22 – 10160.
2. 26 януари`22 – 9916.
3. 02 февруари`22 – 9152.
4. 09 февруари`22 – 7263.
5. 05 януари`22 – 6766.
6. 12 януари`22 – 5703.
7. 27 октомври`21 – 5643.
8. 16 февруари`22 – 5023.

211. 17 април`24 – 7.
212. 24 април`24 – 5.
213. 10 април`24 – 4.
214. 03 април`24 – 3.

Първите седмици по най-висок брой сумарно за понеделник – сряда:
1. 24.01.-30.01.`22: 33364; общо 61586.
2. 17.01.-23.01.`22: 31337; общо 59620.
3. 31.01.-06.02.`22: 30446; общо 53622.
4. 07.02.-13.02.`22: 23415; общо 41388.
5. 10.01.-16.01.`22: 19526; общо 40191.
6. 25.10.-31.10.`21: 18322; общо 33049.
7. 14.02.-20.02.`22: 17742; общо 30824.
8. 14.04.-11.04.`21: 16792; общо 30270.

211. 08.04.-14.04.`24: 28; общо 32.
212. 01.04.-07.04.`24: 23; общо 38.
213. 22.04.-28.04.`24: 17.
214. 15.04.-21.04.`24: 16; общо 23.

Първите четвъртъци по брой новозаразени:
1. 27 януари`22 – 9874.
2. 20 януари`22 – 8932.
3. 03 февруари`22 – 8142.
4. 13 януари`22 – 7034.
5. 10 февруари`22 – 6278.
6. 06 януари`22 – 5525.
7. 28 октомври`21 – 5178.
8. 21 октомври`21 – 4816.

211. 04 април`24 – 4.
211. 25 април`24 – 4.
213. 11 април`24 – 3.
214. 18 април`24 – 2.

Първите седмици по най-висок брой сумарно за понеделник – четвъртък:
1. 24.01.-30.01.`22: 43238; общо 61586.
2. 17.01.-23.01.`22: 40269; общо 59620.
3. 31.01.-06.02.`22: 38588; общо 53622.
4. 07.02.-13.02.`22: 29693; общо 41388.
5. 10.01.-16.01.`22: 26560; общо 40191.
6. 25.10.-31.10.`21: 23500; общо 33049.
7. 14.02.-20.02.`22: 22368; общо 30824.
8. 01.11.-07.11.`21: 21454; общо 30270.

211. 08.04.-14.04.`24: 31; общо 32.
212. 01.04.-07.04.`24: 27; общо 38.
213. 22.04.-28.04.`24: 21.
214. 15.04.-21.04.`24: 18; общо 23.

Първите петъци по брой новозаразени:
1. 21 януари`22 – 9874.
2. 28 януари`22 – 9871.
3. 04 февруари`22 – 8116.
4. 14 януари`22 – 6863.
5. 11 февруари`22 – 6531.
6. 07 януари`22 – 5524.
7. 29 октомври`21 – 5256.
8. 22 октомври`21 – 4826.

207. 05 април`24 – 8.
212. 19 април`24 – 2.
212. 26 април`24 – 2.
214. 12 април`24 – 0.

Първите седмици по най-висок брой сумарно за понеделник – петък:
1. 24.01.-30.01`22: 53109; общо 61586.
2. 17.01.-23.01`22: 50143; общо 59620.
3. 31.01.-06.02`22: 46704; общо 53622.
4. 07.02.-13.02`22: 36224; общо 41388 .
5. 10.01.-16.01`22: 33423; общо 40191.
6. 25.10.-31.10`21: 28756; общо 33049.
7. 14.02.-20.02`22: 26984; общо 30824.
8. 01.11.-07.11`21: 26188; общо 30270.

211. 01.04.-07.04.`24: 35; общо 38.
212. 08.04.-14.04.`24: 31; общо 32.
213. 22.04.-28.04.`24: 23.
214. 15.04.-21.04.`24: 20; общо 23.

Първите съботи по брой новозаразени:
1. 22 януари`22 – 6630.
2. 29 януари`22 – 5875.
3. 05 февруари`22 – 4737.
4. 15 януари`22 – 4389.
5. 12 февруари`22 – 3625.
6. 23 октомври`21 – 3354.
7. 08 януари`22 – 3176.
8. 30 октомври`21 – 2836.

210. 06 април`24 – 2.
212. 13 април`24 – 1.
212. 20 април`24 – 1.
214. 27 април`24 – 0.

Първите седмици по най-висок брой сумарно за понеделник – събота:
1. 24.01.-30.01`22: 58984; общо 61586.
2. 17.01.-23.01`22: 56773; общо 59620.
3. 31.01.-06.02`22: 51441; общо 53622.
4. 07.02.-13.02`22: 39849; общо 41388.
5. 10.01.-16.01`22: 37812; общо 40191.
6. 25.10.-31.10`21: 31592; общо 33049.
7. 14.02.-20.02`22: 29589; общо 30824.
8. 03.01.-09.01`22: 29161; общо 30877.

211. 01.04.-07.04.`24: 37; общо 38.
212. 08.04.-14.04.`24: 32; общо 32.
203. 22.04.-28.04.`24: 23.
214. 15.04.-21.04.`24: 21; общо 23.

Първите недели по брой новозаразени:
1. 23 януари`22 – 2847.
2. 30 януари`22 – 2602.
3. 16 януари`22 – 2379.
4. 06 февруари`22 – 2181.
5. 09 януари`22 – 1716.
6. 13 февруари`22 – 1539.
7. 31 октомври`21 – 1457.
8. 24 октомври`21 – 1370.

207. 21 април`24 – 2.
208. 07 април`24 – 1.
208. 28 април`24 – 1.
214. 14 април`24 – 0.

Първите седмици по най-висок брой сумарно новозаразени:

1. 24.01.-30.01`22: 61586.
2. 17.01.-23.01`22: 59620.
3. 31.01.-06.02`22: 53622.
4. 07.02.-13.02`22: 41388.
5. 10.01.-16.01`22: 40191.
6. 24.10.-31.10`21: 33049.
7. 03.01.-09.01`22: 30877.
8. 14.02.-20.02`22: 30824.

211. 01.04.-07.04.`24: 38.
212. 08.04.-14.04.`24: 32.
213. 22.04.-28.04.`24: 24.
214. 15.04.-21.04.`24: 23.

29.04.2024 г.