Свят без Бъдеще ??

Под нас Земята се тресе от Война;
над нас надвисват черни, буреносни облаци;
всичките Зла на Вселената надигат глави;
светът започва да полудява необратимо...

А САЩ, световният Лидер се занимава с абортите, с правото на жената да разполага с тялото си.
Каква трагедия, какво безумие, каква глупост, какво умопомрачение!

Свят без Лидер...
Свят без Път...
Свят без Визия...
Колко лесно и леко той може да стане Свят без Бъдеще...

26.03.2024 г.