О, СПИ ЛИ ЗАПАДЪТ?

Войната премина към нова фаза: от сломяване към унищожаване на Украйна.
Варварско разрушаване на град след град, на село след село.

И вслушах се... и чувам не далеко
все пак тоз глас: "Ах, помощ иде ли?"
Въздъхнах аз и толкоз само рекох:
"О, спи ли Западът? О, Западът не види ли?"

24.03.2024 г.