Светла да е паметта на починалия наш патриарх!

За мен много тревожно е огромното отчуждение на Православната ни църква от реалните проблеми наши български. Оставането й в периферията на живота в Отечеството ни любезно. Превръщането й във висше убежище на ретроградни циници и даже безбожници. Отнемането от свещените и сакрални ритуали на съкровената им същност и смисъл и така те все повече се оказват само имитации на дълбоко чувство и съпричастност. И не на последно място, политизираното й русифициране, нескритото русофилство в тези дни на изпити и изпитания, когато болезнено ми липсва нейният Глас в защита на човечността и вечните истини, особено на тази да не убиваш.

14.03.2024 г.