НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК, КОЙТО РАЗБОЛЯВА ВСЕ ПОВЕЧЕ И ПОВЕЧЕ БЪЛГАРИЯ

Няма да възхвалявам тези, които мислят подобно на мен, нито да хуля онези, които мислят противоположно на мен. Всеки има неоспоримото и безусловно право да мисли както иска и да чувства каквото иска.

Моето лично и никого неангажиращо мнение е следното:
- Фактът, че на БЪЛГАРСКИЯ национален празник се развяват безброй знамена (не отделни, не тук-там, а безброй) на чужда държава, при това на Путиновата държава, която в наши дни показва озъбеното си, свирепо лице на геополитическо и без-ценностно чудовище, за мен е причина да смятам, че този празник е болен. И не само е болен самият той, но и разболява все повече и повече България.

03.03.3034 г.