Европа трябва да има План Б

Черният лебед с рижия перчем не е толкова болестта на САЩ, колкото нейният най-опасен симптом.
Съединените Европейски щати трябва да се готвят за живот без подкрепата на Разединените Американски щати.
Трябва да се готвят, за да не бъдат хванати неподготвени, ако се стигне дотам, накъдето се е тръгнало.

28.02.2024 г.