ЗАПАДЪТ – ЩЕ СТАНЕ ЛИ ЗАЛОЖНИК ?

Бруталната касапница, устроена на 7 октомври от главорезите от Хамас не просто повдигна капака на Кутията на Пандора в това взривоопасно пространство, непрекъснато генериращо стратегически предизвикателства, рискове, опасности и заплахи, но строши този капак!
Станаха възможни различни по напрежение и конфликтност сценарии, а в днешното време на неопределености, неизвестности, нестабилности и несигурности това е откровена предпоставка от всички тези сценарии да се реализира най-лошият. Този най-лош сценарий е не просто вероятен. За жалост, той е и възможен.
Дано, дано се избегне...
Дано!!!
Да, но...

Няма да навлизам в Историята след Втората световна война.
Но е труден за отричане факт, че за региона в тази история има една много ясно идентифицируема като жертва страна - палестинците.
И трябва да знаем, а също така сме длъжни да помним, че когато ситуацията придобива елементи на катастрофичност, светът става черно-бял.
И във възприятията на черно-белия свят най-голямата жертва става Единствената жертва.
И точка!
Огромна черна точка като страшна черна дупка. Черна дупка, която поглъща аргументите, логиката, другите гледни точки, гласовете на разума.

Стане ли възприемането на някого като Единствената жертва, тогава по-голямата част от света неизбежно и самоубийствено застава на неговата страна. Застава и става глуха и сляпа за всичко останало.
Главорезите от Хамас постигнаха своята цел - те предизвикаха действията в отговор на Израел и тези действия не закъсняха.

Сега, уви, има реална опасност Западът да стане, ако не е станал вече, заложник в този конфликт.
Това може да доведе, ако не е довело, до консолидация срещу Запада:
-- не само на изчадията от Пакта на Злото - Русия, Иран, Китай, Северна Корея, Хамас и вся остальная...
-- не само на арабския свят...
-- не само на ислямския свят...
-- но и на огромна част от нашия свят...

Подобна конофронтация не е никак здравословна и безопасна за Запада.
Никак!
Защото значителни хорски струпвания и сплотявания, представляващи онези, които ще се консолидират срещу Запада има и вътре в Запада.
Така Западът може да се изправи лице в лице срещу двойна мащабна и зловреда конфронтация:
-- От колосални маси от хора, организации, финанси и мрежи на насилие извън Запада...
и
--- От колосални маси от хора, организации, финанси и мрежи на насилие вътре в Запада.

За жалост, огорчителната липса на лидери в Запада води до непозволителна липса на Лидерство от Запада.

Западът се сблъсква днес с най-сериозното предизвикателство след края на Втората световна война.

Ако на това стратегическо предизвикателство не бъде даден ефективен отговор, то много бързо ще ескалира до стратегически риск.

Ако този риск не бъде управляван ефективно, той много бързо ще се трансформира в стратегическа опасност.

Ако тази опасност не бъде контролирана ефективно, тя много бързо ще се изроди в стратегическа заплаха.

Тогава с цялата си мощ и всичките си налични ресурси тази заплаха трябва да бъде неутрализирана или следва разпад на смисъла, същността и съдържанието а това велико либерално и демократично човешко общежитие, което се нарича Запад - най-доброто от всички възможни неща, случили се на нашия свят, на нашата човешка цивилизация.

И ще започнат нови тъмни векове, в които ще вилнеят путини, хамаси, аятоласи и всякакви други фанатици, екстремисти, радикали, терористи, фашисти и нацисти.

29.10.2023 г.