АЛТЕРНАТИВАТА НА ЗАПАДА – ДА СТАНЕ СЕВЕР

Засега само повърхностно изказана теза. Аргументацията – някой друг път.

Винаги съм смятал, че Западът имаше алтернативен сценарий за адаптация към след-двуполюсното време – а именно – да се превърне в Север. Или поне в носеща конструкция на Севера.

Нека поясня – посоките на геополитическия компас са следните:
Запад – това са демократичните държави.
Изток – това са недемократичните държави.
Север – това са богатите държави.
Юг – това са бедните държави.

Огромният проблем, причината за бедите на света, на днешния свят е затъващият в беизходност и маргинализиран, т.е. нарастващият Юг.
А депресираният и стагниращ, т.е. провалящ се Изток – това е в значителна степен следствие, неизбежен резултат от процесите в днешния свят.
Нарастващият Юг не може да не се превърне в провалящ се Изток.

За съжаление (и само за съжаление ли?), Западът няма възможност да поддържа устойчиво равновесие с Юга.
Западът печели от тази глобална асиметрия Запад vs. Юг.
Но подобна асиметрия е самосбъдващо се предсказание за залеза на Запада.
Моделът Богатият получава повече се изражда неизбежно в модела Победителят получава всичко.

В същото време като Север (или поне като носеща конструкция на Севера), Западът вече (все още!?) може да постигне осъществяване на своята цивилизационна мисия на лидер на човешката цивилизация.
В наши дни асиметрията е апокалиптична.
Западът разработва квантови компютри и свръхнови технологии.
Югът тъне в невежество и отчаяние.
Това са абсолютни и абсурдни цивилизационни дистанции. По-големи от дистанцията между Бъдеще и Минало.

Асиметрията Запад-Юг не само вреди на Запада, не само го прави виновник – в очите на Юга – за всички беди и драматични различия в света днес, но и лишава Запада от доверие и инструменти за трансформиране на света в по-управляем и по-предсказуем.
Конфронтацията Запад-Юг инжектира в глобалните, континенталните, регионалните и националните процеси огромна доза неопределеност. Неопределеността е Майката на зле управляваните и често – на неупрявляемите рискове.

А като релация, като взаимодействие Север-Юг, възникват далеч повече възможности за атакуване не само и не толкова на последствията от колосалните проблеми, а за атакуване на самите проблеми.
Законът на живота е следният – в стабилизиран и управляем свят:
Западът става все повече Север ИЛИ Изтокът става все повече Юг.
А във взаимодействието Север-Юг могат да се търсят стабилизиращи решения, лекуващи дълбоките причини за хаоса и анархията в днешния свят.

Алтернативата е печална и взривоопасна. При нея:
Северът става повече Запад И Изтокът става все повече Юг.
А във взаимодействието Запад-Юг няма добри решения, има само конфронтации, пораждат се единствено ескалации на напрежението.
И тъкмо това, и точно това се случва днес.
Запад-Юг е апокалиптично, деструктивно, разрушително, катастрофично противопоставяне.
При такова противопоставяне не съществуват добри решения. Съществуват главно и основно конфликти с висока, със свръхвисока интензивност, които могат да унищожат нашия свят.

Западът е ексклузивно (изключващо) обединение – то автоматично изключва онези, които не отговарят на неговите изначални условия за демократичност.
Това лесно консолидира всички останали срещу него. Защото Западът се възприема като затворен, арогантен, самодоволен и егоистичен клуб.

Северът е инклузивно (включващо) обединение – то автоматично включва онези, които успяват да повишат значително жизнения си стандарт и да станат привлекателни места за живеене за своите граждани.

Прекалено и съблазнително лесно е бедността да стане недемократична.
Т.е. Югът да стане Изток.
Не е особено трудно Западът да стане Север, т.е. демократичната страна постепенно да се превърне в богата държава.

Огромната драма на света бе, че след 1945 г. той бе структуриран по оста Запад-Изток. А това значи – разделен по тази ос. Разделен конфронтационно, непримиримо.
Подобно разделение е път заникъде, задънена улица.
Оста Запад-Изток разделя, противопоставя. Тя слага каруцата пред коня. Тя игнорира редица държави, за които демокрацията е само твърде скъп лукс.

Време е глобалните процеси да се преформатират и претрансфоормират по оста Север-Юг.
По тази ос Северът може да помага на Юга да се приближава до Севера. Приближавайки се до Севера, Югът ще става и Запад.
Всеки Юг иска да стане Север. А ставайки Север, Югът ще става и Запад.

Алтернативата днес е Югът да си остава Изток. А оставайки си Изток, Югът ще иска само едно – да разруши Запада.
Ето това започва да се случва в момента.
И има огромна опасност, че то наистина ще се случи.

За да остане Запад, Западът трябва да стане Север.
Или поне носеща конструкция на Севера.

14.10.2023 г.