Една и съща картина

Приятел от Украйна:
Една и съща картина – в редица големи градове в Европа и в Украйна децата тръгват на училище и гарите са претъпкани с хора.
Родителите на децата в Европа се вълнуват за учебните програми, кои и какви ще са учителите, как ще бъде организиран учебният процес, ще работят ли и до колко часа следобедните занимални.
Родителите на децата в Киев, в Харков и други украински градове се вълнуват има ли скривалища в училищата или в близките до училищата сгради.
На гарите в големите европейски градове е пълно с радостни хора, които пътуват към курорти, на екскурзии, за развлечения, при баби и дядовци.
На гарите в в Киев, в Харков и други украински градове е пълно с разплакани хора – едните плачат, защото посрещат своите съпрузи, братя, сестри, синове, внуци, участвали в битките за Украйна, другите плачат, защото изпращат своите съпрузи, братя, сестри, синове, внуци за участие в битките за Украйна.

01.09.2023 г.