НА ЗЛА КРУША – ЗЪЛ ПРЪТ

Пояснение [може да не се чете]: На моя сайт, има рубрика „Научни публикации“ и там е публикуван Етюд за сигурността под номер 18: „Приложения на теорията на игрите в сигурността и конфликтните ситуации (конфликтите)“. В този Етюд много по-подробно са обяснени някои принципни положения, свързани с настоящия текст (http://nslatinski.org/?q=bg/node/4094).

...

Теорията на игрите има множество приложения в Науката за сигурността.
Теорията на игрите е клас математически методи за изучаване на оптималните стратегии в конфликтни ситуации и състезателни взаимодействия, наречени игри.
„Игра“ е процес, изразяващ се в стратегическо взаимодействие (чрез конфронтация и/или сътрудничество), в който участват две или повече страни („играчи“), водещи борба за реализиране на своите интереси. Всяка от страните, с използване на наличните ѝ ресурси, преследва своите цели с помощта на определена рационална стратегия чрез избор измежду алтернативни решения и при обмисляне на ходовете на опонентите.

Изключително важно е противоборстващите се страни да играят, образно казано, една и съща игра. Тъй като отделните видове (типове) игри са съставени от йерархизирани по значение, трудност, използвани стратегии и прилагани ресурси състезателни взаимодействия (битки, борби, противодействия), то когато двама играчи (актьори, дейци) участват в различни като ниво игри, практически винаги побеждава онзи противник, който участва в по-сложна игра, т.е. в игра на по-високо ниво.
Участващият в играта бридж побеждава участващия в играта бридж-белот.
Участващият в играта шашки побеждава участващия в играта дама.
Участващият в играта го побеждава участващия в играта шах.

Един от най-разпространените класове моделни задачи на конкуретен сблъсък в сигурността, включва следните игри (разположени по ниво на конфликтност) така: „Мъртва точка“ (Deadlock);
„Лов на елен“ (Stag Hunt);
„Дилема на затворника“ (Prisoner’s Dilemma); и
„Страхливец“ (Chicken).
Няма да навлизам в подробности с описания на всички тези игри, ще спомена само четвъртата и зарадена с най-голям, стигащ до катастрофичен, деструктивен потенциал игра – „Страхливец“ (Chicken).
Ще припомня казаното по-горе – ако единият участник участва в игра с по-нисък деструктивен потенциал („Мъртва точка“ (Deadlock), „Лов на елен“ (Stag Hunt), „Дилема на затворника“ (Prisoner’s Dilemma)), а другият участва в играта „Страхливец“ (Chicken), то е гарантирано, че в огромното множество случаи ще победи именно вторият участник.

Каква представлява играта „Страхливец“ (Chicken), която може да се нарече и „Кой е страхливецът? “, „Кой е пъзльото, шубелията?“.

Американският икономист и виден специалист в областта на международните отношения и националната сигурност Томас Шелинг (1921 – 2016) привежда примера, как след Втората световна война американските младежи се развличат с „Играта на пиле” (Chicken). Двама от тях карат с висока скорост камиони (или коли, мотори) един срещу друг и този, който първи завие и се отклони от пътя, той е „пиле”, т.е. страхливец – за него тази вечер е позорът. За другия вечерта е най-щастливата, защото всички момичета танцуват с него и го гледат с възторжени очи.

В момента Путин играе точно тази стратегическа игра – „Страхливец“ (Кой е страхливецът?, Chicken), докато Западът играе друга, по-ниска като ниво на сложност и деструктивен потенциал игра.
Затова дори такъв страхливец и нещастник като Путин владее стратегическата инициатива.
Играта „Страхливец“ (Кой е страхливецът?, Chicken) е именно стратегическа игран на ескалация. При нея практически винаги печели онзи, който решително засилва скоростта и плаши другия, че за нищо на света няма да завие от пътя си.

Западът непрекъснато подава сигнали на слабост:
--- сакън да не притиснем Путин до стената;
--- да не си и помисля Украйна да бомбардира цели на територията на Русия;
--- да не вземе да стане нещо катастрофално;
--- в никакъв случай да не накараме да направи нещо безумно и да употреби ядрено оръжие!

Няма да влизам в детайли дали Западът си въобразява, че може всичко да се размине, като той, Западът се ограничи до участие в играта „Дилема на затворника“ (Prisoner’s Dilemma), или в играта „Лов на елен“ (Stag Hunt), да не говорим, че според мен Западът има смелост максимум да води играта „Мъртва точка“.
Така или иначе, като отказва да играе играта „Страхливец“ (Кой е страхливецът?, Chicken), Западът се самопоставя в слабата, в уязвимата, в огъващата се, в дискредитиращата го позиция.

Западът не участва в играта „Страхливец“ (Кой е страхливецът?, Chicken), а ако си мисли, че участва в нея, то той прави това с ясно декларираната готовност като стане по-напечено, да завърти кормилото, да завие и да отстъпи като подвие опашка.
Така Западът само позволява на Путин да увеличава скоростта!

И Путин, като вижда как Западът се страхува от конфликт с него и затова не смее да си помисли дори да се бие за Украйна, започва вече да шантажира Запада (да увеличава скоростта, да ескалира конфликта) като открито заплашва Литва и Полша.
Особено Литва!!!!
Путин така разбира сигналите на умереност (страхливост, компромисност, отстъпчивост) на Запада – Западът няма да се бие за Украйна, следователно той няма да се бие за Литва или Естония, за Молдова или България.

Както и да го усуква Западът, Западът може да противостои успешно на Путин и да го победи само и единствено, ако качи нивото си на участие в конфликт до играта „Страхливец“ (Кой е страхливецът?, Chicken)!
Западът не само не трябва да се страхува от ескалация, а трябва да търси тази ескалация и да я превърне в стратегия на своето поведение!

Путин разбира само от сила.
Всяка разумност на Запада Путин възприема като слабост на Запада.
Всеки компромис на Запада Путин възприема като бягство от сблъсък от Запада.
Всяка отстъпка на Запада Путин възприема като безхарактерност на Запада.
Всеки жест на добра воля на Запада Путин възприема като нежелание за да наруши самодоволния си хедонизъм от Запада.

Западът няма друг полезен ход, но Западът и няма морално оправдение за досегашното си поведение! Западът трябва да участва смело и решително именно в най-високото ниво на играта, а това ниво е играта „Страхливец“ (Кой е страхливецът?, Chicken). Само така Западът ще покаже и докаже, че Путин е страхливец.

Конфликтът може да се деескалира именно като бъде ескалиран. Деескалация чрез ескалация!

Западът е призван и призован да поеме храбро и безкомпромисно напред срещу правещия се на бесен и безумен Путин. И тогава Западът ще накара Путин да се уплаши, да клекне, да завие като завърти кормилото, да завие на висок глас – ах, колко лош е Западът! И да отстъпи.

Силата на Путин е страхът на Запада.
Но силата на Запада е страхът на Путин.
Путин е жалкият страхливец.
Както жалък страхливец в същата игра по време на Карибската криза се оказа Хрущов.
Но тогава братя Кенеди се решиха да играят именно играта „Страхливец“ (Кой е страхливецът?, Chicken) и победиха в нея!

Не виждам друга алтернатива за Запада ако иска да спаси Украйна, Европа, себе си и света!
Западът трябва да тръгне срещу Путин. По начин, по който само Западът умее и както единствен Западът умее.
Това е и необходимото, и достатъчното условие Путин да бъде победен. Само така може да бъде победен един жалък, подъл, психически болен, отвратителен страхливец – като му се демонстрира, че никой не се страхува от него. По-точно – че Западът не се страхува от него.

На зла круша – зъл прът.
Друго решение няма. Не е имало. И няма и да има.

P.S.
В американския филм „Бунтовник без кауза“ (Rebel Without a Cause, 1955) с безвременно загиналия талантлив актьор Джеймс Дийн (1931 – 1955) в главната роля на объркания, но честен, принципен и смел Джеймс „Джим“, „Джимбо“ Старк, играта „Chicken“ има малко по-различен вид – двама младежи по даден сигнал тръгват със своите коли с максимална скорост към ръба на скалата Милертаун, надвесила се над морето, и първият, който скочи от колата си е страхливец (той е пилето). Джимбо изскача от колата в последния момент, а неговият опонент Бъз Гендърсън не успява, отлита в пропастта и загива.

Ето така Западът „Джимбо“ ще победи бъзливия Путин „Бъз“ и ще го прати в пропастта на Историята. Не се съмнявайте, че ще се случи точно това.
Ще се случи!

30.07.2023 г.