За възможната полза от фарса с братя Галеви...

  Фарсът с братя Галеви и засиленото публично внимание към тяхното позорно за трите власти (Правителство, Съд, Парламент) бягство могат да бъдат и полезни - ако накарат обществото да се замисли за обвързването на политическия елит със сенчестия бизнес, за проникването на частни, корпоративни, лобистки и криминални интереси по всички етажи на управлението.
  
  Защо обществото, медиите, неправителственият сектор, обикновените хора да не потърсят отговори на следните въпроси (например):
  - Има ли бивши или настоящи премиери, които са гостували сърдечно на братя Галеви в Ресилово?
  - Има ли бивши или настоящи вътрешни министри, които са споделяли ценна оперативна информация с братя Галеви?
  - Има ли бивши или настоящи високопоставени депутати, които са празнували пищни рождени дни заедно с братя Галеви или са им обезпечавали политическа или адвокатска защита?
  - Има ли бивши или настоящи президенти, които са назначавали в своите администрации хора от приятелския кръг на братя Галеви?
  - Има ли бивши и висши магистрати, които са забавяли дела на братя Галеви и по този начин са служили за техен надежден правен чадър?

  Само ако се получат точни и правилни отговори на подобни въпроси, може да се изясни дали братя Галеви са раково образувание на българския Преход и българската демокрация, или те са само следствие, продукт на ненаситната алчност и тоталната безотговорност на българския политически елит?