Curriculum Vitae

Автобиография


на

проф. д-р Николай Димитров Слатински
Образование:


Трудов стаж:


Преподавателска дейност:


Други позиции:


Участие в проекти:


Монографии:

  • “Ирак. Така съветвах президента”, Велико Търново. “Фабер", 2009 г.

  • Научни публикации: 54, от които 8 в чуждестранни издания.

    Участие в конференции: 57, от които 26 международни.

    Езици: Руски, Английски