Украинци и руснаци

Вярно е, че съм силно субективен, защото от близо 50 години обичам Украйна, но наистина винаги съм смятал, че украинците са различни от руснаците (да поясня - говоря не толкова в етнически план, колкото за хората живеещи много дълго или винаги в тези две страни).
Виждам основно четири различия.
1. За разлика от руснаците, съзнанието на украинците не е отровено от имперски амбиции и великоруски мизантропски шовинизъм.
2. Украинците винаги са се стремяли да бъдат европейци, руснаците винаги са били негативно настроени към Европа и са подчертавали своите различия и дори антагонизми с нея.
3. Украинците са либерални хора, ценящи свободата, зачитащи различията, докато руснаците органически не понасят либералността, привикнали са да са несвободни и зависими от държавата и Царя, подозрителни и дори често мразещи са различията и различните.
4. Украинците, в сравнение с руснаците, имат много по-високо чувство за значението на човека като отделна личност, за културата на отношенията между хората, за създаването на естетична среда в и край тяхното местоживеене, ако щете и за нивото на личната, семейната, общинната и като цяло заобикалящата ги хигиена.
Казаното по-горе не означава, че всички украинци са такива, а всички руснаци са онакива! Не. Има ужасни украинци и прекрасни руснаци.
Но ако се извлече от моя личен опит и това, което съм прочел, научил и преосмислил, аз мога убедено да говоря за наличието на определени интегрални характеристики, четири от главните черти на които изредих тук.

12.05.2023 г.