БЪЛГАРИЯ СЕ НУЖДАЕ НЕ ОТ ПАЛИАТИВНО ЛЕКУВАНЕ, А ОТ РАДИКАЛНО ЛЕЧЕНИЕ

Допускаме все същата грешка - коментира се конкретната, с извинение, идиотска случка. Този път с ерзац-атентата срещу една от най-вредните персони в нашата родна действителност.
Отново се лашкаме към поредното следствие, за да не мислим за главната причина за ставащото у нас.

Главната причина за нашите беди е Десетилетието на Безвремието: управлението на ББ.
То изпразни институциите от съдържание.
То унищожи политическия дебат.
То отприщи ужасна корупция.
То даде шанс на накомпетентните и просто некадърните.
То превърна обществения живот във фарс.

Десетилетието на ББ превърна политиката в наместване по висшите етажи на всички власти (изпълнителна, парламентарна, съдебна, спецслужбистка, медийна) на послушковци с мракобесни нагони, алчни типове с хищни инстинкти, предани лично на ББ и олигарсите, с които той се е съюзил.

Системата за национална сигурност и отбрана, външна политика и вътрешен ред е ерозирана, в нея командорят хора, закърмени с духа и манталитета на ДС. Тези хора се самовъзпроизвеждат не само сред преподавателите в сигурността (професори и доценти), но и сред научните доктори.

Ненапразно 90% в системата за сигурност и в образователната ѝ част са прорашистки надъхани. В тази система и в тази ѝ нейна част става рисково за професионалната и научната кариери да си на страната на Украйна.
Десетилетието на ББ срина цялата имунна система на нашата държава!

Наследството от Десетилетието на ББ е главната, катастрофичната заплаха за националната ни сигурност, то е по-опасно от всякакво Израждане! ББ е кост в гърлото на държавата. Затова нейната държавност изпада от криза в по-тежка криза и в още по-тежка криза, в пълна и летална безпътица.

Няма как туморът да участва в лечението на метастазите, които той е породил.
Няма как заедно с ББ да се преодоляват бедите, за които той е главната вина!
Нека не обсъждаме поредния цирей, избил върху лицето на България.
Този цирей е породен от тежка болест в самия организъм.

Изключително важно е да се изгради отново самата конструкция на държавата ни. За да стане невъзможно отново да се появи такова зло като ББ.
Ще приведа своя текст "ТРЕТАТА РЕПУБЛИКА", в който е казано главното.
България се нуждае не от палиативно лекуване, а от радикално лечение.

http://nslatinski.org/?q=bg/node/3911