Нищо, но от цялото китайско сърце

Няма място за паника от срещата на Комунистическия другар Си и Международния престъпник Пу!

Някога Никсън-Кисинджър разиграха китайската карта срещу СССР с немалък успех. Но сега е прекалено преувеличено да се смята, че Другарят Си разигравасъс същия успех руската карта срещу САЩ.

Китай няма нужда от силна Русия.
Китай има нужда от слаба Русия.

--- Слаба Русия означава младши партньор в отношенията си с Китай.
--- Слаба Русия означава все по-евтини енергийни суровини за Китай.
--- Слаба Русия означава слаб съсед за Китай.
--- Слаба Русия означава слабо конфронтиращо нейно влияние в отношенията на двете суперсили САЩ и Китай.

--- Другарят Си си дава сметка, че биологически и политически дните на Путин са преброени.
--- Другарят Си, обаче, не знае кой или кои ще дойдат след Путин – дали някой Берия; дали някои Хрушчов, Маленков, Жуков; дали някои Брежнев, Косигин, Подгорни; дали дори някой Горбачев. Ето защо той трябва да се ориентира в ситуацията, за да знае на кого да заложи, та да започне да гради съответните трайни отношения.
--- Другарят Си продължава стратегическата линия на „Стогодишния маратон“, съгласно която Китай трябва до 2049 г. (а стогодишнината от провъзгласяването на КНР) да стане не велика сила, а Великата сила. Затова сега за него е важно Китай да бъде незаобиколимият втори, без който не могат да се вземат стратегически решения за глобалната сигурност, но Китай не трябва да бъде принуждаван да участва и да се ангажира финансово и военно в прилагането на тези решения.
--- Другарят Си преследва прилагането на своеобразна (и дали абсурдна, дали перверзна) доктрина „Монро“, като очаква никой да не оспорва първостепенното му влияние в Азия, оставяйки Европа на ЕС и Северна Америка на САЩ. Ето защо той няма особен залог във Войната на рашистка Русия срещу Украйна. Може да помогне някак на Русия, но символично. По-добре му е на Китай като хитрата маймуна да се качи високо в планината и оттам да наблюдава как евроатлантическият тигър и рашисткият тигър се борят в Украйна и се изтощават един друг.

Накратко, Комунистическият другар Си ще получи всичко, което иска от тази среща с Престъпник Пу – евтини и ставащи все по-евтини енергийни ресурси;признание за самостоятелност и смелост на международната сцена; неособено тежък, на закратко спиращ дъха на САЩ удар в мекото им подкоремие; категорична заявка за двуполюсен свят в близките 30-40 години.

А Международинят престъпник Пу ще получи нищо. Нищо, освен потупване по рамото и малко по-надолу; илюзия, че не се намира в изолация; благи думи и високопарни фрази за партньорство; сурово напомняне, че е прекалено мъничък вече, за да се опитва да се прави на трети участник в световната геостратегическа и геопилитическа конфигурация. Т.е. той ще получи нищо, но от цялото китайско сърце!

20.03.2023 г.