Путин и Си - кон за кокошка

Путин ще чуе банални фрази и високопарни думи за стратегическо партньорство в сферата на сигурността и енергетиката.
Си ще получи нови отстъпки в цените на енергийните суровини, които ще задълбочат пропадането на Русия в асиметричните ѝ отношения с Китай до все по-евтин и все повече поевтиняващ суровинен придатък.

19.03.2023 г.