Ще дойде редът и на Русия

Съветският блок: СССР и проксита.
Когато всички проксита се отказаха от СССР, Съветският блок се разпадна.
А после се разпадна и СССР.

Грузия!
Грузия е само началото. Войната срещу Украйна показа уродливото и опасно, експанзионистично и милитаристично лице на Русия. Всички нейни съседи и сателити разбраха колко опасно е да са заедно с Русия.
Историята ще се повтори!

Постсъветският блок: Русия и проксита.
Щом всички проксита се откажат от Русия, Постсъветският блок ще се разпадне.
А после ще дойде редът и на Русия.

07.03.2023 г.