Кръвожадност

Русия е ужасно кръвожадна към младото си поколение. Средно през 15 години тя го праща на война и оставя кръвта му да изтича.
1979 г. започва войната срещу Афганистан.
1994 г. започва войната срещу Чечня.
2008 г. започва войната срещу Грузия.
2022 г. започва войната срещу Украйна.

06.03.2023 г.