Проклятието -ин

Проклятието на Русия е да има диктатор с фамилия на -ин.
Ленин. Сталин. Путин.
Ленин бе началото на руската държава като катастрофална трагедия.
Сталин бе върхът на руската държава като катастрофална трагедия.
Путин ще бъде краят на руската държава като катастрофална трагедия.

05.03.2023 г.