И армията иска прозрачност

Коментар по повдигнати от БСП въпроси за непрозрачност на сделките в МО, публикувано с известни редакционни съкращения във в-к “Труд”, 13.12.2007 год. със заглавие “И армията иска прозрачност”

Николай Слатински

  През тези пет години като секретар на президента съм написал до него множество материали в подобен дух. Съветвал съм го (явно без успех) да вземе отношение по следните проблеми:
  1. Високият военен бюджет. Всички нови членки на НАТО дават с 0.5-1.0% от БВП по-малко от нас за отбрана. Да, нашият БВП е много по-малък. Но и в националната сигурност всеки се простира според чергата си.
  2. Напълно непрозрачното и често разминаващо се с националните приоритети заделяне на средства по военни проекти и самото изразходване на огромните суми, което води до това, че тези средства не произвеждат достатъчно ефективно сигурност, а не рядко с тях са свързани очевидни корупционни практики и откровени лобистки интереси за сметка на данъкоплатеца и на националната сигурност. Парадоксално е за армията да се закупуват 18 хеликоптера (!), а Полицията, Пожарната и Гражданска защита да нямат – всички заедно - нито един!
  3. Липсата (de facto) на административен, парламентарен, граждански и съдебен контрол над изразходваните средства за отбрана, сигурност и външна политика.
  4. Острата необходимост от провеждане на специално заседание на Консултативния съвет за национална сигурност по стратегическите приоритети във финансирането на системата за национална сигурност.