Доклад: "Отговорност на държавите от евро-атлантическата общност към глобалната сигурност и бъдещето на света"

  Международна конференция „Неделимостта на сигурността в международните отношения”, 30 юни 2011 година.
  
  Първото десетилетие на 21 век доказа категорично – Западът (САЩ и Западна Европа, Евроатлантическата общност) не успява да се справи с предизвикателството да бъде глобален лидер при навлизането на света в рисковото общество, в Третата вълнà на сигурността - Вълнàта на риска, във времето на ескалиращите 4 „Не” - неопределеност, нееднородност, неустойчивост и несигурност.
  И този все по-явен неуспех е пряко свързан с кризата и при четирите доскоро сякаш неоспорими и смазващи конкурентни предимства на Запада: геополитическият статут, икономическият модел, универсалните ценности и стратегическите приоритети.
  
  > Геополитическият статут на Запада само преди няколко години бе смятан за естествен и самоподдържащ се. След края на Студената война и разпадането на двуполюсната система възникна стратегическа неяснота - накъде ще поеме системата за международна сигурност. Светът преживя момент на надежди (или може би илюзии) за изграждане на многополюсен свят. Във вакуума на тази неяснота от Джордж Буш-баща бе издигната парадигмата за Новия световен ред, в който силата на правото ще замени правото на силата. Бързо след това обаче започна да се налага еднополюсен геополитически модел с една-единствена суперсила - САЩ.
  По своята същност това бе модел на глобално превъзходство на Запада – на САЩ и Западна Европа, които се ангажираха с цялата си политическа, икономическа, военна мощ и своите структури да носят отговорността за стабилизирането и ефективната управляемост на света.
  Този статут на Запада се възприемаше от останалите държави с разбиране и примирение - като неизбежна реалност, като най-малкото зло и поради липса на реалистична алтернатива. Но постепенно стана ясно, че САЩ разбират уникалното си положение не като глобално лидерство, а като глобално господство.
  Докато глобалното лидерство съчетава националните интереси на САЩ с техните международни отговорности, то глобалното господство поставя националните интереси на САЩ над международните им отговорности.
  Връх на това деструктивно и произвеждащо несигурност поведение на САЩ беше безперспективната и безпардонна стратегия на неоконсервативната администрация на Джордж Буш-син. А западноевропейските страни, лишени от лидери-визионери и тънещи в самодоволство от ползите и изгодите, които им предлага този уникален геополитически статут - да бъдат част от глобалният управителен съвет, но без да плащат щетите и пасивите от носенето на отговорността за вземаните решения - загърбиха призванието си за цивилизационна мисия и дълга си на морален коректив.
  Това в голяма, почти стигаща до необратимост степен ерозира доверието на другите държави към Запада - и то не само към САЩ, но и към Западна Европа, която започна да губи своя по-приемлив и по-социален облик. Високомерното доминиране на Запада започна да се възприема навсякъде като пагубно и водещо света към катастрофа.
  
  > Икономическият модел на Запада (т.е. максимум частна собственост, частна инициатива и частни интереси, пазар, конкуренция, свобода, либерализация на икономиката и изтегляне на държавата от нея) триумфира в глобален план след провала на конкурентния социалистически икономически модел (т.е. максимум държавна собственост, командно-административна намеса на държавата във всяка обществена дейност, централизирана планова икономика, предимство на общите интереси над частните).
  Така от модел, присъщ само на западните либерални и пазарни демокрации (където са налице поне четири важни условия – (1) закони, които регламентират неговото ефективно функциониране; (2) институции, които обезпечават спазването на тези закони; (3) жизнен стандарт, който минимизира радикалните несъгласия с модела и консолидира обществото за запазване на този модел; (4) обществена култура, която е формирала умения и способности за действие във високо конкурентна пазарна среда), той се наложи в глобален план - като свръхлиберален геоикономически модел и установи практически задължителни (за всички останали) норми, правила и стандарти на икономическа дейност.
  Проблемът обаче е в това, че този свръхлиберален геоикономически модел има няколко компроментиращи го и de facto отричащи го и обричащи го дефекта:
  • Най-напред, той „изяжда” невъзстановимите и бавно възстановимите ресурси на Земята (нефт, газ, дървесина, метали, вода, кислород) и поради това не може да бъде поддържан в дългосрочен план, а в обозримо бъдеще може дори стремително да колабира.
  • След това, той разрушава необратимо околната среда и води до климатични промени, които изправят Планетата ни пред Хамлетовия въпрос: Да бъде или да не бъде.
  • Сетне, той задълбочава сегашните структурни и системни противоречия между петте типа различни в материално (а и в морално) отношение държави: (1) свръхразвити; (2) развити; (3) развиващи се; (4) изоставащи в развитието; и (5) деградиращи.
  • И накрая, той не е универсален (симетричен, включващ/inclusive, равноправен), а е елитарен (асиметричен, изключващ/exclusive, дискриминиращ). Защото от него се облагодетелстват „златният” 1 милиард хора - 15% от човечеството, които разполагат с 85 % от световния БВП. А от него са ощетявани другите 5 милиарда хора - 85% от човечеството, за които остават 15 % от световния БВП.
  Тези недъзи на господстващия икономически модел създават в очите на народи от различни религии, култури, цивилизации образ на Запада като демон, като монстър, който иска да завлече всички в пропастта, която само той заслужава. С това светът съвсем логично прави крачка към сбъдване на пророчеството на Самюъл Хънтингтън за сриването си в острата конфронтация на полярното разделение „West” vs. „Rest”.
  
  > Универсалните ценности на Запада десетилетия наред бяха удивителен стратегически ресурс, който като магнит привличаше големи общности от хора, жадуващи смело и вдъхновено свободата, демокрацията и човешките права.
  За добро или лошо, практически всички принципи, схващания, юридически норми, възприемани днес като глобални, са базирани най-вече върху наследството на Европейската (а днес Западната, Евроатлантическата) цивилизация: Древногръцката философия, Римското право, Ренесансовият хуманизъм, Модерните идеи за демокрацията, човешките права и свободи. Като носител на тези ценности, Западът успя например през 90-те години на 20 век да мобилизира изключителна подкрепа сред народите на Централна и Източна Европа в порива им да сложат край на социалистическия тоталитаризъм. В не малко други страни млади хора изписваха на плакатите си и скандираха смели искания за установяването на редица западни ценности.
  С течение на времето обаче, светът започна да се взира по-критично в онова, което Западът прави.
  И ставаше безпощадно ясно, че западните ценности не са това, което бяха. Думите се оказваха лъскава опакова на нарушаване на международното право, на поети ангажименти, на зле прикриваща лицемерието политическа коректност, на двойни стандарти. Особено на двойни стандарти.
  ▪ Критиците наистина отправят към Запада най-често упреци за двойни стандарти.
  А нима в политиката на западните държави няма непрекъснато двойни стандарти?
  По-трудно е да посочим примери за обратното: за последователна и принципна политика на Запада. Западът постоянно подменя своите принципи с корист, атрактивността си – с принуда, правото си - със сила, а ценностите си - с двойни стандарти.
  ▪ Критиците обвиняват Запада за подкрепата, която той оказва на ретроградни репресивни режими, които предават и продават интересите на своите народи в негова, на Запада, услуга.
  А нима Западът не прави това нерядко цинично и понякога откровено?
  ▪ Критиците говорят за материалните интереси (нефт, газ, търговия с оръжие) на Запада, скривани умело зад демократични принципи.
  А нима това не е по-скоро правило в политиката на Запада, отколкото изключение?
  ▪ Критиците осъждат Запада за системно поругаване на интересите и правата на палестинския народ в полза на Израел.
  А нима Израел не се отнася драстично към палестинците като към непълноценни хора, не унижава тяхната чест и достойнство и не се загражда от тях с 9-метрови стени?
  Така че макар и криво, огледалото, което критиците на Запада поднасят пред лицето му, е преди всичко огледало. Ако образът, който вижда в това огледало никак не се нрави на Запада, то причината не е толкова в огледалото, колкото в самия Запад.
  За жалост, вместо да отстоява привлекателността на ценностите си, вместо чрез тези ценности да изковава коалиции в подкрепа на своите цели, приоритети и идеали, Западът започва с нарастваща ожесточеност да прибягва да употребата на въоръжена сила, да използва военното си превъзходство като основно средство за постигане на интересите си, за доказване на правотата и налагане на волята си.
  Виждаме как десетки дни вече Западът бомбардира Либия и буквално прави каквото си ще, вилнее, смазва, разрушава, убива - без оглед на последиците за мирното население и за авторитета на самия Запад.
  Странно е как демократични държави, разсъждават като каубои, чиято поразяваща ръка е винаги на кобура, подчинена на принципа „Най-добре се смее този, който стреля пръв”. Така правото на силните се превръща в сила, а силата им - в право. И не се търсят никакви алтернативни подходи, средства, ценности за сплотяване на световната общност, за легитимиране на действията на Запада!
  
  > Стратегическите приоритети на Запада – желаеха ли или не това другите - бяха векторът, определящ посоката на глобалното развитие. Целите на Запада моделираха световното стратегическо планиране, дискусиите на Запада даваха тон на световния дебат, креативността на Запада тласкаше световната иновативност, творчеството на Запада насочваше световните културни тенденции.
  И така - докато САЩ - флагманът, фронтменът, форлойферът на Запада – в пристъп на геополитическа кокоша слепота не натрапиха на света абсолютно сбъркана стратегическа обсесия – борбата с тероризма или GWOT - Global War on Terror.
  Човечеството бе принудено да съзерцава в ступор и потрес как се подменя актуалният дневен ред на нашата цивилизация, как се прахосват безценно време и колосални ресурси, вместо да се атакуват ключовите рискове, които, ако не им бъде даден адекватен, бърз и ефективен отговор, могат да тласнат света в хаос и анархия.
  С това кредитът на доверие към Запада като към цивилизационен think-tank бе изчерпан. У редица държави (най-вече у квартета БРИК - Бразилия, Русия, Индия, Китай, но донякъде и у Германия, Япония и Канада) възникна подозрението, че в пилотската кабина на глобалния лайнер като че има недостатъчно отговорен и достатъчно неадекватен екипаж. А това налага не само смяна на курса на лайнера, не само промяна на начина, по който се управлява лайнерът, но и замяна на екипажа му.
  * Тероризмът не трябва да бъде определян като най-големия, камо ли пък като единствения значим проблем на човечеството и не бива да бъде анализиран изолирано от другите предизвикателства, пред които днес е изправен светът.
  * Тероризмът може да се разглежда в много по-малка степен като причина за влошаваща се управляемост на света и ескалиращия глобален хаос и в много по-голяма степен - като следствие от сериозни системни, структурни и ценностни проблеми, от задълбочаващи се симетрични и асиметрични предизвикателства.
  Ето защо е необходимо да се атакуват най-напред същностните причини за кризата, насилието и разгневеността в глобален и регионален план, а не да се води сама по себе си, откъсната от реалните заплахи война срещу тероризма.
  Атакуването на коренните причини, а не на породените от тях симптоми, ще ни позволи да променим фокуса на усилията и ресурсите от „война” към „мир”.
  Т.е. вместо да водим война срещу тероризма, изключително спорно разбирана като Справедлива война СРЕЩУ тероризма, ние трябва да поставим на преден план постигането на Справедлив мир ЗА човечеството.
  Тук става дума следователно не просто за мир, а за справедлив мир.
  Нека поясня: Западът говори за мира като за абсолютна, жизнено важна, водеща ценност. И приписва на мира всички възможни позитивни достойнства.
  Но наличието на мир не води автоматично до реализирането на всички тези позитивни достойнства. Мирът е относителна, а по-точно – съ-относителна ценност.
  Мирът не е край на процеса, а негово начало. Мирът е предпоставка, необходимо, но не и достатъчно условие за по-добър, по-сигурен и по-стабилен живот.
  Богатият, силният, развитият, успешният се стреми към мира, за да може именно в условията на мира (който често е едно изгодно нему статукво) да реализира своите предимства и да пожъне резултатите от тях.
  В същото време бедният, слабият, неразвитият, неуспешният не може да се радва на мира, ако този мир запазва, ако „консервира” неговите недостатъци и дефицити и не му носи добруване, сигурност и стабилност.
  Ако за Запада, за развития свят, мирът е количествена величина, т.е. колкото се може повече мир – толкова по-добре, то за Изтока, за неразвития свят мирът има стойност главно като качествена величина, която се измерва най-вече със справедливост.
  Какъвто да е мир, особено мирът, обричащ на бавно или никакво развитие и на отсъстващи или трудно постижими перспективи – за неразвития свят не е ангажираща потребност, защото се разглежда като продължение на старата политика (колониална, експлоатираща, ограбваща, присвояваща, употребяваща, заробваща), но вече с нови средства.
  В заключение, едва ли може да се оспори с убедителни аргументи разбирането, че проблемите, пред които е изправена планетата ни са общи и те изискват общи решения, базирани на общи подходи, които оединяват народите от различните култури, религии и региони, а не ги разделят и конфронтират едни срещу други.
  Несъмнено е – ние трябва да строим мостове, които ни свързват и сближават, а не барикади, които ни разделят и конфронтират. И 100 монолога не са равни на 1 диалог.
  При все това, поради исторически причини и заради неговата политическа, военна и икономическа мощ, Западът играе водеща роля на световната сцена като ключов геостратегически, геополитически, геоикономически и напоследък геоенергиен фактор.
  Западът носи огромна, неотменима и несподелима мисия и отговорност за оцеляването и развитието, за мира и сигурността на нашата Планета.
  Това изисква от Запада дългосрочна мъдрост, визионерско мислене и стратегическо лидерство - само те могат да му позволят да осъществи плавна и управляема трансформация на сегашния еднополюсен геополитически и свръх-либерален геоикономически модел към многополюсен и плуралистичен геополитически и алтернативен социалнолиберален и повече щадящ околната среда, планетарните ресурси и човешкото достойнство геоикономически модел.
  Нека не звучи пресилено това натоварване на Запада с мисия и отговорност. Да, така е - общите проблеми изискват общи подходи и общи решения, но Западът е този, който в най-голяма, в несъизмеримо по-голяма от приноса и възможностите на другите държави и общности от държави, степен, държи ключа към спирането на това свлачищно плъзгане на човечеството към пропастта.
  Защото днешната геополитическа и геоикономическа конструкция на света е такава, че Голямата игра се води на полето и по правилата на Запада. А на това поле и при тези правила Западът не може да бъде победен. На полето на Запада и по правилата на Запада именно Западът е най-добрият играч. И той не просто играе по-добре от другите, но и нараства преимуществото си над тях.
  Ето това определя уникалната мисия и историческата отговорност на Запада – лидерите на Западния свят трябва да намерят политическо мъжество да се изправят очи в очи със своите народи и да заявят пред тях, че Западът няма моралното право да управлява света само така, както му е изгодно и че Западът има моралния дълг да поведе света по трудни и трънливи пътища, които ще ни позволят да поставим под поне относителен контрол и да направим поне частично управляеми онези рискове, които неумолимо и непредотвратимо започват да се материализират.
  Ако Западът не намери подобни лидери, ако западните политици продължат да водят Запада (и целия свят) по досегашния самоубийствен път, само защото са по-ниски и дребни от предизвикателствата и им липсват кураж и политическа воля, то бъдещето на нашата цивилизация изглежда твърде песимистично.

Станислав Тарасов: Каддафи разваливает западную коалицию
На днях министр обороны Франции Жерар Лонге сообщил, что "пришло время для обеих сторон ливийского конфликта сесть за круглый стол" и начать переговоры по поиску политического решения. "Мы (НАТО) прекратим бомбардировки, как только ливийцы вступят друг с другом в диалог, и военные с обеих сторон вернутся в свои казармы", - заявил он. Вслед за этим сын Каддафи Саиф аль-Ислам Каддафи подтвердил, что власти его страны ведут переговоры с правительством Франции. "Правда состоит в том, что мы ведем переговоры с Францией, а не с мятежниками", - специально подчеркнул Саиф аль-Ислам Каддафи. По его словам, президент Франции Николя Саркози заявил посланнику администрации Каддафи: "Мы создали совет (Национальный совет Ливии - официальное правительство повстанцев. - С.Т.), и без нашей поддержки, и денег, и оружия совет бы никогда не смог существовать".

Париж это заявление до сих пор не дезавуировал. Кстати, и некоторые российские СМИ со ссылкой на "высокопоставленный источник в руководстве РФ" сообщили, что "Каддафи согласился оставить власть в обмен на предоставление ему гарантии безопасности и неприкосновенности от Гаагского трибунала". При этом Триполи дает открыто понять, что в Италии, Египте и Норвегии проходят встречи ливийского правительства и сил оппозиции, на которых обсуждаются проблемы прекращения огня, о начале диалога между ливийцами, а также о переходном периоде и будущих политических изменениях в стране. То есть Каддафи работает на расчленение оппозиционного Национального совета Ливии, готовя его свержение в Бенгази. Так что заявление сына Каддафи относительно участи выставленных официально оппозиционных сил носит неслучайный характер.

В этой связи возникает много вопросов. Означает ли это, что Париж стал вести в отношении Ливии дипломатию, направленную на развал Контактной группы, которая была создана в марте в составе представителей ООН, Африканского союза, Всемирного банка, Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), США, Германии, Великобритании, Швеции, Испании, Ганы, Нигерии? Это - первый вопрос. И второй: "Поможет ли Париж Триполи вывести за скобки миротворческого процесса настроенный против Каддафи Национальный совет Ливии?". И, наконец, третий вопрос: "Готов ли Париж при достижении сепаратных соглашений с Триполи игнорировать выданный Гаагским судом ордер на арест Каддафи?"

Начнем с того, что допущенная трехсторонняя "утечка" информации - со стороны сына Каддафи о переговорах с Парижем, подтверждение Парижем закрытых контактов с Триполи и вступление в игру неназванного московского источника, - вносят серьезные нюансы в перспективу не только урегулирования ситуации в Ливии, но и в работу уже созданных механизмов ливийского урегулирования типа Контактной группы. Напомним, что ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил эту группу "нелегитимной", подменяющей известные механизмы ООН. Добавим к этому и заявление заместителя генерального секретаря Лиги арабских государств (ЛАГ) - не входящей в Контактную группу - Ахмеда бен Хелли о том, что "ЛАГ ведет переговоры, как с правительством Ливии, так и оппозиционным Национальным советом с целью разрешения ливийского кризиса". Более того, по словам бен Хелли, ЛАГ добивается координаций усилий региональных и международных организаций в поиске политического решения ливийского кризиса. Речь, скорее всего, идет об Африканском Союзе, от имени которого - но в рамках международной Контактной группы - президент Южно-Африканской республики Джейкоб Зума недавно вел переговоры в Сочи с президентом России Дмитрием Медведевым. Правда, подробности этих переговоров остаются неизвестными. Тем не менее, представитель министерства иностранных дел ЮАР сообщил: "мы начнем переговоры в Аддис-Абебе, и полагаем, что получим всю необходимую поддержку". При этом Африканский союз заявил, что "ливийский лидер Каддафи согласился не участвовать в переговорах, однако блок из 53 наций не смог выработать позицию на будущее, а именно это является ключевым камнем преткновения, мешающим сторонам прийти к согласию". Наконец, состоялась еще одна встреча и неизвестным исходом. Президент Турции Абдулла Гюль принял в Анкаре главу исполнительного комитета Переходного национального совета Ливии Махмуда Джибриля. В этой связи очень своевременно прозвучало заявление главы МИД России России Сергея Лаврова по Ливии: "Натовцы... находятся в непростой ситуации. Они бомбят Ливию уже дольше, чем бомбили Югославию. Югославию бомбили, по-моему, 78 дней, Ливию бомбят уже больше трех месяцев, и конца этого процесса не видно". И еще: "Когда мы слышим из западных столиц, что бомбить надо до победного конца, пока Каддафи не перестанет представлять собой угрозу для гражданского населения и не уберет свои войска в казармы, цена этого политического заявления очень высока с точки зрения человеческих жизней". Лавров также отметил, что "быстрой развязки в Ливии быть не может, всё продлится еще долго и в результате продолжают гибнуть мирные жители".

Таким образом, по отношению к ливийскому урегулированию де-факто образовались разные переговорные площадки, на которых отрабатываются и разные сценарии действий. Одна из них, наиболее важная и более перспективная - парижская. Если Франция договаривается с эмиссарами Каддафи о принципах мирного урегулирования, то вероятна возможность сохранения у власти в стране не только представителей прежнего клана, но и смена состава исполнительного комитета Переходного национального совета Ливии за счет введения в него готовых к поискам компромисса с Триполи оппозиционных политиков. Это - фактически переворот в Бенгази. Тогда Париж получает реальные шансы сохранить свое влияние не только в Ливии, и в Северной Африке. В противном случае в регионе произойдет иная расстановка сил. Именно в этом скрывается сейчас мотивация действий стран, оказавшихся завязанными на "арабскую весну". В то же время Франция может заметно потеснить и позиции США в этом регионе мира.

На днях Белый Дом сообщил, что с 15 июля начинается турне госсекретаря США Хиллари Клинтон по странам Евразии - Турции, Греции и Индии. В Стамбуле она примет участие и во встречах Контактной группы. Уже объявлено, что эта группа намерена обсудить дальнейшую координацию действий "по следующим шагам в отношении Джамахирии", проанализировать ход выполнения резолюций 1970 и 1973 Совета Безопасности ООН и усилия, "направленные на запуск общенационального диалога в республике" для прекращения там боевых действий. В этой связи министерство международного развития Великобритании выступило с рекомендациями для Переходного национального совета Ливии, которые, как пишет газета The Financial Times, будут рассматриваться "контактной группой" по Ливии в Турции. Лондон призвал в случае с Ливией избегать ошибок, совершенных в Ираке после падения режима Саддама Хусейна. "Когда Триполи падет, кто-то должен будет позвонить начальнику полиции и сказать, что у него есть работа", - отмечается в этом документе. Однако такое предложение принципиально расходится с теми позициями, которые отстаивает, к примеру, Африканский союз. Он исходит из того, что если Каддафи будет гарантирована жизнь и он заявит об отходе от власти, то его многочисленные сторонники не уступят просто так "место под солнцем" и поэтому предстоят - либо торг Триполи и Бенгази, либо продолжение войны. Так что вырисовывается вероятность и развала Контактной группы по Ливии из-за разногласий ее участников.

Именно этот факт стал беспокоить Вашингтон и Анкару. На днях состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Турции Ахмеда Давутоглу с госсекретарем США Хиллари Клингтон, в котором оговаривались "детали предстоящего заседания Контактной группы по Ливии". В то же время на совещании в Анкаре с вызванными 27 послами в странах региона и ряде европейских государств, Давутоглу заявил, что "у Турции никогда не было тайной повестки дня или специальных намерений в отношении какой-либо страны". Возможно, так оно и есть. На первом этапе Турция поддерживала контакты и с Триполи и с Бенгази. Как отмечают турецкие эксперты, Анкара не сразу встала в фарватер западной политики, направленной на международную изоляцию Триполи. В этом как раз и вся интрига, поскольку Турция до последнего выжидала, что в ход ливийского кризиса вмешаются другие игроки, и в частности, Россия. Проблемы же России заключались в том, что ливийский кризис превратился для нее в своеобразное зеркало, в которое стали засматриваться и так называемые консерваторы, и либералы. Дело дошло даже до внешнеполитического курьеза. Президент Дмитрий Медведев выступил с открытой критикой главы правительства Владимира Путина за слова о новом крестовом походе на Ливию и отправил в отставку посла России в этой стране. В этой связи эксперты стали констатировать публичное проявление фактора "гибридности российской внешней политики на Ближнем Востоке". Поэтому Анкара тянула с признанием переходного правительства Ливии, а когда такое произошло, то для нее это означало не только разрыв отношений с режимом Каддафи, но и лишение шансов выступить в роли посредника между Триполи и Бенгази. В итоге, как считает арабский политолог Исмаил Йаша, Турция в отношении урегулирования проблем региона "оказалась в зависимости от решений Запада", и утеряла потенциал "выступить в роли главного и самостоятельного инициатора урегулирования проблем региона". А сейчас усилиями Франции ее геополитическая роль на Ближнем Востоке может быть и вовсе нивелирована.

Действительно, зачем арабским странам, где могут победить "демократические революции", ориентироваться на зависимую от Запада Турцию, когда отношения с ним можно выстраивать минуя Анкару. Так что ливийское противостояние не только меняет расстановку сил в регионе, но и начинает заметно определять здесь дальнейший ход событий.

КМ
Судьба ливийских резервов – предупреждение для России
Янукович готов продолжать газовый торг с Москвой
Европа отчаянно не хочет пускать Россию на свой рынок
Пока же, как считает глава отдела международных исследований вашингтонского института Катона Тед Карпентер, "теоретически вариант изгнания Муамара Каддафи возможен, но для этого потребуется изменение позиции и самого Каддафи и, главное, ведущих западных столиц. Со стороны Каддафи не было продемонстрировано никаких признаков того, что он намерен отправиться в изгнание. Он продолжает верить в то, что ему удастся удержать в своих руках, по крайней мере, западную часть страны". А по оценке руководителя Центра восточных исследований Андрея Володина, "операция в Ливии зашла в тупик, никаких результатов западные союзники не достигли. Под угрозой теперь положение Саркози во Франции и Берлускони в Италии, и явный раскол в НАТО". Таким образом, Каддафи пока удается выстраивать достаточно эффективную политико-дипломатическую защиту: он разваливает единый западный блок, противопоставляет на Ближнем Востоке интересы активной выступающей Турции и арабского мира, вводит в дипломатическое уравнение новых игроков в лице Африканского союза, склоняет на свою сторону ЛАГ, и, наконец, вступает в сепаратные переговоры с Парижем. При этом, лично он вряд сохранит власть, но сохраняя власть или ее часть за представителями своего клана, он сам себе может гарантировать и жизнь.

Подробности: http://www.regnum.ru/news/polit/1424218.html#ixzz1RsFKDUSp
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM

Много истини.
Дългосрочно Франция е най-заинтересувана от политическо решение в Либия. Но с кого да води преговорите, след като априори е загробила Кадафи?.Тя главно отнася негативите от военното решение - много високи разходи. САЩ я "извозиха". Не бомбардират. Те само дистанционно управляват военната намеса и този път /за разлика от Ирак и Афганистан/ ще набутат Европа самостоятелно в либийското блато.

За съжаление, драга Мария, адски ненормална заетост и известни здравословни проблеми ми попречиха да отговоря на време. Едно не мога да приема - че НАТО ще се превърне в инструмент, помагащ на една банда престъпници и псевдодемократи, накичила се с нашите принципи, да се разправи физически с друга банда престъпници и антидемократи, с които са мърсували заедно...

За Кадафи game is over - той е в моргата - до момента метафорично, но не задълго.. Сега на операционната маса и започва дележът на нейните богатства. горко на победените...

Нью-Йорк, Июль 07 (Новый Регион, Андрей Романов) – Лауреат Нобелевской премии в области экономики, профессор Колумбийского университета Джозеф Е. Стиглиц подверг жесткой критике антикризисные действия властей США и Европы. По его оценке, уже в ближайшее время старый и новый свет могут пережить новый кризис, который может обернуться катастрофой.

Об этом Джозеф Е. Стиглиц написал в статье «Идеологический кризис западного капитализма» в издании Project Syndicate (перевод ИноСМИ). РИА «Новый Регион» приводит статью Нобелевского лауреата полностью:

«Всего несколько лет назад, мощная идеология – основанная на вере в свободные и не имеющие ограничений рынки ‑ привела мир на грань разорения. Даже в период своего расцвета с начала 1980-х до 2007 года капитализм американского образца с ослабленным контролем со стороны государства привел к значительному повышению благосостояния только самых богатых в самых богатых странах мира, большинство же американцев наблюдали, как год за годом их доходы либо снижались, либо стояли на одном месте.

Кроме того, рост производства в США не был экономически рациональным. В связи с тем что большая часть национального дохода США поступала лишь ограниченной группе, экономический рост мог продолжаться лишь при условии финансирования потребления за счет стремительно растущего долга.

Я был одним из тех, кто надеялся, что каким-то образом финансовый кризис научит американцев (и других) необходимости обеспечения большего равенства, более жесткого регулирования и лучшего равновесия между рынком и правительством. К сожалению, этого не произошло. Совсем наоборот, возрождение экономики правого толка, управляемой идеологией и группами с особыми интересами, снова угрожает глобальной экономике или, по крайней мере, экономикам Европы и США, где эти идеи продолжают процветать.

В США такое возрождение идей правого толка, чьи сторонники стремятся применить основные законы математики и экономики, угрожает дефолтом по государственному долгу. Если Конгресс выдаст мандат на расходы, превышающие доходы, то возникнет дефицит, который будет необходимо финансировать. Вместо того чтобы стремиться уравновесить доходы каждой правительственной программы и издержки повышения налогов для финансирования этих доходов, правые стремятся к применению «кузнечного молота», ‑ запрет на увеличение государственного долга вынуждает ограничить затраты до уровня налогов.

В этом случае остается открытым вопрос, какие расходы будут считаться приоритетными, и если это не будут расходы на выплату процентов по государственному долгу, то дефолт неминуем. Кроме того, сокращение расходов в настоящее время, в середине продолжающегося кризиса, вызванного идеологией свободного рынка, неминуемо приведет к продолжению экономического спада.

Десять лет назад в середине экономического бума США столкнулись с таким профицитом, что он угрожал полностью ликвидировать государственный долг. Недопустимые сокращения налогов и войны, значительная рецессия и взлетевшие расходы на здравоохранение, частично обусловленные обязательствами администрации Джорджа Буша младшего предоставить фармацевтическим компаниям свободу действий в установлении цен, даже при государственном финансировании ‑ быстро превратило значительный профицит в рекордный для мирного времени дефицит.

«Средства для лечения» дефицита США последовали незамедлительно после установления его диагноза: заставить Америку опять приступить к работе путем стимулирования экономики, прекратить бессмысленные войны; сдерживать военные расходы и расходы на медикаменты, а также повысить налоги, по крайней мере для самых богатых. Однако правые не сделали ничего из вышеизложенного, вместо этого они настойчиво поддерживают еще большее сокращение налогов для корпораций и богатых, с одновременным сокращением расходов на инвестиции и систему социальной защиты, что подвергает риску будущее американской экономики и уничтожает то, что осталось от «социального контракта». При этом финансовый сектор США настойчиво лоббирует освобождение от ограничений для себя, чтобы он мог вернуться к своим предыдущим катастрофически легкомысленным действиям.

В Европе ситуация не намного лучше. В то время как Греция и другие переживают кризис, дежурным «лекарством» являются ветхие пакеты мер жесткой экономии и приватизация, которые сделают страны, применившие их, еще беднее и более слабо защищенными. Это «лекарственное средство» провалилось в Восточной Азии, Латинской Америке и некоторых других регионах, и точно так же сегодня оно «потерпит провал» и в Европе. Фактически, оно уже потерпело неудачу в Ирландии, Латвии и Греции.

Есть альтернатива: стратегия экономического роста, поддерживаемая Евросоюзом и Международным валютным фондом. Экономический рост восстановит уверенность, что Греция сможет выплатить свои долги, что приведет к снижению процентных ставок и освободит место для дальнейших инвестиций, стимулирующих экономический рост. Сам по себе экономический рост увеличивает доходы от налогообложения и сокращает необходимость в расходах на социальные нужды, такие как пособия по безработице. А уверенность, что это произойдет, приведет к еще большему дальнейшему росту.

К сожалению, финансовые рынки и экономисты правого толка поняли проблему совсем наоборот: они уверены, что режим строгой экономии порождает уверенность, а уверенность, в свою очередь, приведет к экономическому росту. Однако, жесткая экономия негативно влияет на экономический рост, ухудшая финансово-кредитное положение правительства или, по крайней мере, обеспечивая меньшую доходность, по сравнению с обещанной защитниками строгой экономии. И в том, и в другом отношении, уверенность ухудшается и запускается спираль экономического спада.

Необходим ли нам еще один дорогостоящий эксперимент с идеями, которые снова обречены на провал? Мы не должны допустить его, но все больше кажется, что, несмотря на это, мы будем вынуждены пережить еще один кризис. Неудача в Европе либо в США в возврате к стремительному росту негативно скажется на мировой экономике. Неудача в обоих регионах будет катастрофой, даже в том случае, если основные страны с развивающейся рыночной экономикой добьются экономического роста, не требующего поддержки. К сожалению, до тех пор пока не начнут прислушиваться к «умным головам», мир будет продолжать двигаться в этом направлении».

Товарищ Стиглиц знае какво говори. Аз напълно го разбирам - когато си бил вътре в системата, ти имаш още един поглед. В този смисъл сега неговите анализи са блестящи и чрез тях той успешно компенсира вината си за това - да се стигне до положението, което той така перфектно анализира. Той е must read.

Благодаря за чудесния текст! Има ли още, пращайте, не ме щадете!

А ето и погледа на Запада върху един исторически казус,който автоматично превръща Ботев в талибан и прави патоса на статията по-разбираем за нас: http://argumenti-bg.com/5995/korekturite-na-dzhastin-chast-i/

Милена, Dear Friend, ти направо ме разби с този линк. Веднага щом си приключа работата върху книгата, с притискащите срокове, ще се заровя в това, което си ми пратила!