Ретроградни и реакционни

Случайно попадам по НОВА на един депутат от БСП.
Не, не му се чудя на акъла – първо, защото ми е бил студент и имам представа за него; второ, защото е от БСП, която и за еврото, и за Мултака на Републиката, и за военната помощ на Украйна зае ретроградна и реакционна, антинационална и антиевропейска позиция.
Мисял си за друго.

Това е поредният важен фактор от БСП, който се е обучавал по международна и национална сигурност, отбрана и управление на рисковете и кризите.
И с малки изключения съм се убедил в следното:
Първо, тези важни фактори не се съмняват, че статутът им на видни или по-скоро видими политици, ще им осигури бърза писта за завършване на магистратурата и-или за защита на дисертацията.
Второ, тези важни фактори като правило не си дават особено зор да усвояват учебния материал, защото знаят, че изпитите за тях така или иначе са формалност. Дори преподавателят да иска да е принципен, началството ще дойде, ще го строи в две редици или просто ще го помоли – трябват ни позиции сред политиците, удари едно рамо!
Трето, тези важни фактори даже когато в редки случаи се стараят добросъвестно да прочетат материала, опитват се да се подготвят за изпити и дори говорят и пишат на изпитите това, което преподавателите очакват да чуят или тестовете ще преценят за верни отговори, не осмислят критично прочетеното, то не се възприема от тях така, че да разшири кръгозора и им и да задълбочи познанията им, защото явно не затова са се записали за обучение. А се записали за да парадират после с магистърска или докторска степен, да си добавят няколко буквички като титли и регалии пред името.
Четвърто, тези важни фактори и по време на обучението, и след това си остават вкаменени в своите партийни позиции, без на милиметър да мръднат от тях. Нещо повече, те сякаш са получили допълнителен стимул да се закотвят в подобни ретроградности и реакционности, напук на онова, което съвременната наука за сигурността преподава – тя пък ще ми каже на мен!
Тук понякога се чудя – аз знам какво преподавам, (вече мога да кажа – преподавах), знам какво преподават някои прекрасни колеги, светли личности, но а какво преподават други колеги, дали те не спомагат за засилването на тези ретроградности и реакционности? Това не знам...
...
В интерес на истината, повечето от моите наблюдения не засягат само важни фактори в БСП. Обща практика е политици от различни партии и различен калибър да се записват за някакво обучение и подходящо образование, защото са сигурни, че това ще бъде лично за тях леко следване и безпроблемно завършване, както и за да добавят букви пред името си. Мнозина сред тях дори не си правят особено труда да ходят на лекции, а често искат и да бъдат изпитвани отделно, вън и встрани от основната маса обучаващи се.
Така че ако говоря тук за хора от БСП, то е защото с малки изключения (да ме извини един интелигентен и съвестен като студент техен бивш министър на отбраната), забелязвам, че след като са получили ако не на практика, то поне на теория значителни знания от съвременната наука за сигурността, те започват да звучат още по-демодирано и по-архаично, още по-ретроградно и по-реакционно. С което карат човек като мен да се чувства виновен, че им е бил преподавател и да се пита как така не се е получило поне с малко да им се осъвремени мисленето и да бъдат направени по-модерно, по-перспективно, по-стратегически, по-европейски и по-цивилизационно светоусещащи политици, за да има поне някакъв шанс някой ден да се превърнат в държавници, от които България има такава остра необходимост. И като резултат, подобни важни фактори с нищо не са по-полезни за Отечеството ни любезно и не са по-различни от онзи очевиден илитерат и тотално опериран от визионерство, зле образован и лошо възпитан премиер, който загуби десет години на България, закотвяйки я в задушаващо безвремие и непреодолима безизходност.

07.11.2022 г.