При него няма дъно

РР продължава да копае дъното с абсурдни изказвания и нелепи постъпки.
Нима не разбира, че войната на рашизма срещу Украйна е главният стратегически риск за националната ни сигурност?
Нима не разбира, че действията на Русия като агресор и терористична държава могат да тласнат света, Европа, нашия регион, България в спирала на катаклизми и насилие, раните от които ще се лекуват сетне цели десетилетия?
Нима не разбира, че е време разделно - от коя страна на браздата, на барикадата да се позиционира страната ни?
Нима не разбира, че ще дойде време, когато пред съда на Историята ще бъдат изправени всички държави и политици, които с действие и без действие са подкрепяли рашисткия тероризъм и бруталните му действия?
Разбира, сигурен съм, че разбира, все пак изглежда, че изобщо не е глупав. Значи какво? Значи това е някаква жестока обремененост, някакви необясними зависимости, някакво непреодолимо ценностно увреждане, някакъв неотменим ангажимент и всички те му пречат да намери морална сила и нравствена воля да се освободи от тях и да започне да постъпва като нормален човек, като демократичен политик, като принципен държавник и като родолюбив българин...

11.10.2022 г.