Дагестанизация на войната

Мой приятел от Русия:
Нашият Цар извършва през тези седмици огромно престъпление спрямо народите на Россия. Той взе курс на дагестанизация на войната, пращайки там главно хора с неславянски, не-руски произход. Руснаците даже наричат това чуркизация на войната. А не-руснаците изведнъж осъзнаха с брутален потрес, че те в Россия са си все така втори сорт хора, пушечно месо, същества, чийто живот не струва и копейка, разходен материал. Това издълбава страшна пропаст между руснаците и не-руснаците, която няма да бъде преодоляна с десетилетия напред!
Пояснение 1. Държавата е Россия, с "о", а основният народ е русский, с "у". Всички руснаци са россияни, но не всички россияни са руснаци.
Пояснение 2. Чурка е презрително, обидно, грубо и расистко название за не-славяните в Русия, особено за хората с не-славянска външност отвъд Урал и в Задкавказието (лица азиатской и кавказкой националности).

11.10.2022 г.