Псевдодинозавърът Русия

Русия при Путин все повече прилича на нещо, което по структура е обратното на динозавър - огромна глава
(безбожно раздут корупционерски и реакционен държавен апарат, мощни репресивни институции, уродливо и претъпкано с безмозъчни и алчни генерали командване, а по-скоро командорене на въоръжените сили, разплут като гигантски октопод военно-промишлен комплекс)
и немощно тяло, което все повече не може да поддържа чудовищно разрасналата се глава.
Под главата има атомизиран социум, болни от шовинизъм индивидуални съзнания, без сърце и душа работеща сива маса заглобени в унилия си бит труженици, пореден ръст на алкохолизма и венерическите заболявания, както и удивително талантливо поколение на родените през 90-те и 00-те години, които по нищо не се отличават от европейските си връстници, не се интересуваха от ши.аната политика на властта, докато с моГилизацията подскочиха като ужилени и хукнаха през глава в близката и далечната чужбина
Този псевдодинозавър с огромна глава и малко и немощно туловище няма бъдеще. Може би бункерският Цар Плъх бе осъзнал това и не изключвам версията, че давайки си сметка в какво с петте свои мандата е превърнал Русия, той да се е решил на отчаяната крачка да продължи живота на псевдодинозавъра като започне чрез войната да го храни с външнополитически успехи, заграбване на нови територии, плячкосване на чужди богатства и поробване на нова, евтина работна ръка, за чието създаване и образование Русия не е изразходвала и една пробита рубла.

P.S.
За онзи, който не може да чете дълги статуси, относително по-накратко:
Ние сме свидетели на започналата и набираща скорост агония на самия начин, на самия модел, по който Путин управляваше почти четвърт век Русия.
Всяка система, която губи смисъл, същност и съдържание на процеса на своето функциониране, се стреми към две, всъщност гибелни за нея цели.
1. Системата иска да опрости сложността на заобикалящия я свят до простотата на своето съществуване. И така още повече опростява себе си, докато не остане в нея и капка сложност. Тогава от социален организъм тя става биологическо същество, сиреч озверяло животно, което светът край него иска да затвори клетка или да дезинтегрира.
2. Системата започва панически и първосигнално да се стреми към механично разширяване за сметка на околния свят. Това само допълнително отслабва вътрешните връзки на системата и тя се превръща в прост сбор от спасяващи се поединично възможно най-малки по обем и сложност нейни елементи и така системата се разпада, губи своята цялостност и интегритета си.

30.09.2022 г.