Дават ли си сметка тези безполезни шовинисти?

Вече не съм от най-пътуващите из страната хора, но въпреки всичко напоследък ми се събират поне дузина посетени български градове и градчета.
И вредом видях една и съща картина - има ли някаква по-китна сграда, извършен ремонт, осъществено реновиране, създадено нещо обществено полезно, то е с европейски пари!
Погледът ти се спира на прекрасна гледка или спираща дъха фасада, музей или алея, мостче или библиотека на читалище - а там стои табелата с европейските звезди.
Разбира се, не бе трудно да се забележи и че заедно с това са отмъкнати и доста от тези европейски пари, но то така е явно било у2 нас и така ще бъде... Уви.
Питам се, безполезните шовинисти от Израждане, които говорят откровени пошлости и глупости за ЕС и искат да извадят България от него, дават ли си сметка какво би се случило ако това стане, могат ли да си представят на какво ще обрекат българските градове и градчета, села и селца?
Навсякъде ще има рухващи обществени сгради, занемарени училищни фасади, безброй сметища насред населеното място, паднали кепенци на музеите, неугледни улици, зеленясали вади, обрасли с трънак паметници и чешми, разруха и плесен, грозота и сивота.
Ще кажете, че преувеличавам ли? Не съм черноглед, а съвсем съпричастно към Отечеството си любезно надзъртах там, където има нещо ново и красиво, създадено през последните две десетилетия (поне през тях) - да прочета или науча, че то е дело на щедри и родолюбиви бизнесмени-спомоществователи, че за да се случи това нещо ново или красиво от обществен интерес или с обществено значение, гражданите са се самоорганизирали, настоятелства от доброволни лидери на общественото мнение или проспериращи люде са взели шефство, вложили са свои пари, трогнали са се да оставят на ползу роду и на памет роду добри дела и творения, с които да бъдат запомнени и тачени от идните поколения, пък и да дадат пример, че не всичко е заради личното, но и за общото може да се даде кой колкото може, а някои даже още повече.

26.06.2022 г.