По законите и каноните на стратегическия анализ

Иван Кръстев е доказано, забележително име в политическия анализ. Той пише едновременно умно и сочно, аналитично и емоционално. Той е единственият българин, който оказва влияние на международните процеси. Публикуват го най-престижните западни издания.
В същото време преди началото на войната на рашизма срещу Украйна, Иван Кръстев публикуваше аналитични материали, представящи Путин като забележителен стратег с много дълбоки и неразгадаеми цели, като политик от изключително висока класа. Война срещу Украйна?! Какво говорите!? Та Путин е твърде високо над тези неща, той гледа много по-надалеч в бъдещето, води света към многополюсен свят, стреми се да преформатира изцяло международните отношения, да постави началото на един постзападен свят.
Не се сравнявам с Иван Кръстев, светът и Европа прекрасно знаят за него и изобщо не подозират за моето съществуване. Но малко до агресията в Украйна, в един и същи ден Иван Кръстев фактически съобщи на света и Европа, че Путин няма да нападне Украйна, а аз съобщих на България, че война ще има и въпросът не е Дали, а Кога, като отговорът не е в близко бъдеще, а след броени дни и дори часове.
Ето, че 111 дни след началото на войната, Иван Кръстев отново съобщи на света и Европа своето мнение. Своите мнения, по-точно. Направи го в два блестящи анализа.
--- В първия анализ първото мнение на Иван Кръстев е, че войната на Путин в Украйна представлява извратен край на последната европейска империя.
Няма сега да коментирам доколко европейска е въпросната империя. Важното е, че от този анализ виждаме ясното и аргументирано мнение на Иван Кръстев, че Путин е кауза пердута и войната му е обречена на пълен провал.
--- Във втория анализ второто мнение на Иван Кръстев е, че идват много трудни дни за Европа, че Европа е в изключително тежка ситуация, че тя няма друг изход, освен да се съгласи на несправедлив мир с Путин. Несправедлив мир по отношение на Украйна. Европа не може да помогне на Украйна така, че Украйна да спечели. При всеки изход от войната Украйна ще е главният губещ и затова е изключително важно да ѝ се наложи такъв мир, че все нещо да бъде спасено. А че Украйна ще трябва да приеме загуба на големи територии, това вече не подлежи на съмнение.
Честно да си призная, след внимателния прочит на тези два блестящи анализа на Иван Кръстев и опитвайки се да вникна в неговите две мнения, аз установих, че те са взаимо изключващи се, несъвместими, полярни и подчинени на коренно различна логика.
Не ми е ясно как става това и как се случва така. Но имам някакво свое си обяснение за това, че не мога да си обясня как един и същи автор в един и същи ден публикува два толкова фундаментално различни анализа с две толкова противоположни мнения.
И това мое обяснение защо не мога да си обясня този факт е, че на човек като мен, за чието съществуване светът и Европа не се досещат, не са му ясни законите и каноните на големия, на grand, на стратегическия анализ. А на Иван Кръстев те са му ясни, направо пределно ясни. И именно затова светът и Европа го познават прекрасно и точно поради тази причина той оказва влияние на международните процеси.

18.06.2022 г.