Жалба за математиката

Някога, преди доста години мой приятел ми каза с огромна тревога, че България отива на зле и нищо хубаво не я очаква. Попитах го защо мисли така. А той ми отговори - защото намаляват рязко часовете по математика в училище!
Като доктор по математика аз някак не обърнах внимание на думите му, все пак в математиката винаги съм бил отличник и не съм вниквал много в мъките и трудностите на другите...
Но тези дни си припомних думите на моя приятел, като научих как родителите се бунтуват срещу сложните задачи в пети клас!
Ами да ... Онези, на които им намалиха рязко часовете по математика някога, сега са станали родители и задачите по математика в пети клас са непосилни най-напред за тях, а едва след това за техните деца!
Ако аз навлязох в науката за сигурността с цели 20 години закъснение и въпреки това станах един от най-добрите в нея, то е И заради математиката! Мнозина са казвали - при теб има мисъл, анализ, синтез, системен подход, модели, абстракция, алтернативни сценарии, сериозни аргументи, логика, прилагане на знания от естествените науки в обществените науки...
Опасявам се, че неизбежно ще дойде времето, когато родителите ще се бунтуват срещу сложните задачи в трети клас. А някой ден ще тръгне обществено движение за премахване на математиката от учебншти програми, защото родителите не могат да решават ужасно трудните задачи, които измъчват бедните първолачета...
  
  22.05.2022 г.