Позицията ни за Македония е дълбоко погрешна

Понеже голям процент от ФБ приятелите ми в този профил са нови - събра ни в общи линии войната на рашистите срещу Украйна, та се налага някои неща да напомням или пояснявам.
По-подробно може да се видят позициите ми на моя сайт nslatinski.org.
Сега няма да обяснявам в детайли вижданията си и ще кажа само, че според мен твърдата позиция (ветото) на България относно членството на [Северна Македония] в ЕС е дълбоко погрешна, обърната към миналото, отдалечаваща ни от онези хора в Македония, които се смятат българи, обслужва сръбските, руските и гръцките интереси и е неудържима, неразбираема за Европа, непродуктивна и ненужна.
Съществуващите остри проблеми в Македония ще се решат не като Македония стои отвън, на западнобалканската улица, сред престъпници и маргинали, насилие и анархия, а като влезе в ЕС и попадне в качествено нова среда, с възпитани и културни хора, където се води диалог (а не два монолога между глухи) и конфликтите се решават мирно, чрез разговори, преговори и договори (пример - унгарското малцинство в Румъния).
Твърдя това като човек с родолюбиви чувства и като правнук на Панайот Делвински от село Стоб, в чиято къща по фамилните предания са се отбивали Гоце, Даме и Яне...
Това, което ние правим като държава, демонстрираща патрЕотарство и магарешки инат, не ни носи никакви ползи и не ни решава никакъв проблем!
Ние постепенно проспиваме един процес, донякъде аналогичен на процеса в Украйна.
В Украйна, където са с 4-5 години по-напред в този процес, постепенно се изковава украинска гражданска нация. Хората са от различни етноси - украинци, руснаци, беларуси, българи, татари и др., но се чувстват украинци като граждани на своята република! И сега по време на войната се бият рамо до рамо за своята Родина, сражават се за своето Отечество!
Войната ще ускори процеса.
Това е удивителен процес и можем само да се възхищаваме на украинците от различните етноси и религии, че така патриотично (а не патреотарски) обичат държавата си и са готови да умрат за нейната свобода, независимост и суверенитет.
Постепенно и в Македония тръгва този процес. Той е необратим! Хората в Македония - българи, македонци, сърби, албанци, турци и др. запазват своите етнос и религия, но все повече се чувстват граждани на Македония. И се самоопределят като македонци - не по етнос, а по принадлежност към държавата Македония.
Вижте при футболните успехи как се прегръщат играчите - македонецът (българин), македонецът (македонец), македонецът (сърбин), македонецът (албанец), македонецът (турчин). Те пеят своя химн, те се себераздават за своята държава. Те са като братя - един за всички, всички за един.
Македония е в 21 век. И постепенно успява, има лидери, кара ни да ѝ дишаме прахта, върви напред и нагоре, става, случва се като държава, общество, народ - въпреки тежкото наследство и напук на все още силното недоверие между етносите!
България е в 20 век - закотвили сме се в своето минало, взрели сме се в своя пъп, мразим се взаимно, бият на където ни хванат - и на политика, и на икономика, и на финанси, и на култура, и на спорт. Превръщаме се в аутсайдерите на Европа.
И понеже няма с какво да се похвалим, последни по всички позитивни параметри и критерии и първи по всички негативни критерии и параметри, тъй като македонците сега са ни паднали в лапите, бъхтим се по косматите гърди и викаме болгар, болгар!
Страната ни се провинциализира, ориентализира, деморализира и дезорганизира.
Ние сме най-задръстените, най-мнителните, най-подозрителните, най-конспиративно мислещите, най-обидените, най-комплексираните, най-реакционните, най-нещастните в Европа.
Държава без компас, без лидери, без стратегия за развитие, без идея какво прави, защо го прави, как го прави и как да определи дали го прави както трябва или не го прави изобщо като хората.
Държавата ни е в криза, държавността ни е в криза, народът ни е в криза, загубили сме разбирането за смисъла, същността и съдържанието на съществуването ни като социум.
Затова всяко решение на елита е грешно и всяка позиция на обществото като общество е сбъркана.
Странно ли е тогава, че елитът патреотарства по отношение на Македония, а обществото смята, че е негово право да казва на другите как да живеят, към какво да се стремят, какви цели да си поставят и къде да членуват.
Впрочем, на никого другиго не можем да кажем това, защото никой не ни бръсне за нищо. Добре поне, че македонците са ни паднали в лапите - ще си го изкараме на тях.
Докато им дишаме прахта...

01.04.2022 г.