Г-жо Даниела Везиева, откажете се от образователната и научната степен доктор!

Когато малко преди края на Служебното правителство се разгоря скандал с плагиатството на министъра на икономиката Даниела Везиева, тя каза, че атаката била заради взети от нея решения, макар че (знам със сигурност) сезирането на компетентните институции за това плагиатство да е било преди вземането на визираните от г-жа Даниела Везиева решения.
Още тогава аз се възмутих силно, което може да се открие на моя сайт и във Фейсбук.
Разбрах, че проверката на дисертацията на г-жа Даниела Везиева чрез съответната система за антиплагиат, дава фрапиращите 95% плагиатство!
Не можех да повярвам на ушите и очите си.
Дисертационният труд на г-жа Даниела Везиева е на тема:
„Разработване на ефективни модели за изграждане на капацитет за социално предприемачество в България“
Той е за придобиване на образователна и научна степен „доктор”.
Защитен е в Националния военен университет (?) на 8 юни 2018 г.
Да отбележа, че г-жа Даниела Везиева е била записана за обучение в докторантура в НВУ в битността ѝ на заместник-министър на икономиката.
Прочетох и проучих до този момент Въведението, Първа глава и Заключението на дисертациония труд.
Направо бях шокиран. В тях всичко – дума по дума е преписано от чужди автори!
Буквално всичко, на места с правописните грешки!
Тези дни ще прочета и проуча подробно и Втора глава и Трета глава.
А не ми се иска особено да го правя, защото времето в моята възраст е най-ценният и най-бързо топящ се мой ресурс, уви.
Но битката срещу плагиатството е моя лична кауза!
Непрекъснато пиша за плагиатството и съм удовлетворен, че и уважаваният министър на образованието и науката като че ли е обърнал внимание на моите писания, в които неизменно го призовавам да вземе отношение и ето, той твърди, че битката срещу плагиатството е кауза и на повереното му министрество. По делата ще познаем а дали е така.
Мога да си спестя четенето и проучването на Втора и Трета глава от дисертацията на г-жа Даниела Везиева, ако тя се вслуша в моя призив.
Г-жо Даниела Везиева,
Призовавам ви с публично изявление да се откажете от образователната и научната степен „доктор“!
Това ще ви спести огромен позор. Да добавя, че плагиатството се санкционира и по Наказателния кодекс, затова може да има за вас крайно нежелани последствия.
Вашият публичен отказ от образователната и научната степен "доктор" би могъл да се приеме като чистосърдечно и безусловно осъзнаване каква грешка е била допусната и ще покаже Вашето искрено разбиране, че Вие нямате абсолютно никакво право да се титулувате с тази степен.
В противен случай, аз ще дам своята експертна оценка за Вашето плагиатство в особено големи размери на Министъра на образованието и науката и за да не бъде тя потулена и за да бъде прозрачна и общодостъпна, ще я публикувам на своя сайт и във Фейсбук.
Вие прекрасно знаете как се е стигнало да компилирането на Вашия дисертационен труд, кой Ви е „вдъхновил“ за това научно злодеяние и как той Ви е подвел грубо, като Вие не сте единствената негова „жертва“. Но този факт си е Ваш проблем. Силно се надявам научните степени (или поне някои от тях) на това лице също да бъдат анулирани - ако той междувременно доброволно не се откаже също така от тях.
Проф. Николай Слатински
P.S.
Надявам се, че г-жа Даниела Везиева ще се вслуша в моя призив.
В същото време огромна вина за „успешната защита“ на тази „дисертация“ носи научното жури, което е дало положителни рецензии и е гласувало единодушно на г-жа Даниела Везиева да се присъди степента „доктор“.
Потресаващо е, че тя е копи-пейстнала в значителни мащаби фундаментални документи – стратегически и нормативни - в съответната област, а те, уж видни учени в тази област, не са ги разпознали??
Председател на научно жури:
доцент доктор Марин Тодоров Петков
Членове на научно жури:
професор доктор на икономическите науки, доктор на науките по национална сигурност, доктор на науките по социални дейности инженер Венелин Кръстев Терзиев;
професор доктор Иван Тенев Димитров;
доцент доктор Никола Благоев Нинов
За петия член на научното жури със сигурност знам, че вече не е между живите, затова няма да спомена името му.

  
  13.02.2022 г.