Преписваческият легион

Днес ми пратиха още една научна публикация, в която е преписвано от мен - близо една трета (първите няколко страници) от целия текст е нескопосан превод на английски от моя разработка.
Поредният случай на преписване, което е злоупотреба с неща, които са мои и само мои, мой авторски труд.
Авторите си въобразяват, че като ме споменат
с дребни букви някъде в дъното на една от страничките и, образно и по пернишки казано, "са си вързали гащите".
Кои са преписвачите?
Познатият вече тук от друг мой статус проф. Венелин Терзиев, Военна академия;
доцент Николай Ничев, Военен университет, Велико Търново;
д-р Стефан Банков, студент (?) в Югозападния университет, Благоевград. Той беше, подсказват ми, шеф на "Вътрешна сигурност" на МВР.
Да оставим простият факт на преписване, но двойно по-обидно е, че е преписвано неграмотно, некомпетентно, небрежно и неумело. Така като кажа някому, че е преписвано от мен и той прочете преписаното, ще остане с лошо мнение за моите научни търсения...
Знам, не само българският народ, но и цялото прогресивно човечество, работническата класа, кооперативното селячество, трудовата интелигенция по света и у нас си имат къде-къде по-сериозни проблеми.
Но все пак плагиатството трябва да бъде посочвано с пръст. Само когато плагиатите бъдат посочвани с пръст поименно, могат да им се отрежат, метафорично казано, нечистите преписвачески ръчички.
Ръководството на Министерството на образованието от години е с широко затворени очи по отношение на масово ширещите се практики на мащабно и превърнало се в норма плагиатство.
Сегашният министър също, още като служебен такъв, има на бюрото си - знам го много добре - перфектно мотивирани изложения с непробиваеми факти за плагиатство, така че е време да вземе този проблем присърце, иначе за каква Промяна, за какви пет лева, дето се казва, може изобщо да се говори във виШОто образование и нАуката...
Докато не започнат да се отнемат научни степени и звания за плагиатство (а министърът е сезиран за възможно най-фрапиращия случай на плагиатство и корупция у нас от човек, изплел порочна мрежа, покварила няколко висши учебни заведения, в поне едно от тях дори ректора), нещата ще продължават да бъдат замитани под черджето и чергата на науката и висшето ни образование ще продължи да се свива.
А каквато чергата им, такива ни и науката и висшето образование, защото те също се простират според нея...
https://www.researchgate.net/publication/310462919_National_Security_of_...