ПатрЕотизъм

Лично мнение:
ПатрЕотите натрапиха на държавата ни обърната към Миналото шовинистична, великобългарска позиция спрямо (Северна) Македония. Историците, които и без това живеят с и в Миналото, дадоха свои аргументи за нея (а в Миналото могат да се намерят всякакви аргументи за всякакви позиции) ...
И постепенно цялата ни държава, всички политици попаднаха в капана на тази позиция. Превърнахме се в патрЕотарско цяло, въртим се около своята ос, отрязахме всички пътища към разумния компромис. И всеки вече се прави на по-краен и по-непримирим, по-патрЕот и по-бъргарин.
Масова хипноза, масова истерика... И изход не се вижда. А дори вече да победим, победата ни ще бъде пирова.
  
  17.10.2021 г.