Радвайте се!

Понеже, пак да кажа, не сега, а преди близо 20 години в анализ за президента прогнозирах най-опасния сценарий за България,
означаващ превръщането на ББ и СТ в критични и катастрофични за съдбините на България фактори
(тогава много от критикуващите днес тези двама души,
или водеха жените си да се снимат със славния главен секретар на МВР,
или водеха приятелките си да отпуснат души на концертите на бойкия нюуейвчалгар,
то понякога през тези седмици ми иде да изкрещя от отчаяние:
- Радвайте се, че СТ има само 24%!
Така СТ при всички случаи ще бъде контролиран от парламента.
Гласувалите за него сега са срещу всички политически играчи без оглед на приноса и вината им. Те наказват политическото статукво и отричат лошото (според тях) от настоящето.
Затова не допускайте СТ да събере в близко бъдеще гласовете
на огромната част от гласуващите вече срещу политическата многопартийна система,
на готовите да накажат въобще Прехода
и на желаещите да дадат картбланш на СТ за по-добро (според тях) бъдеще!
Тогава вече СТ ще смете всичко и всички и стихията на недоволството, несъгласието, неудовлетвореността и несговорчивостта ще ни накара да се опомним, но ще бъде късно!
По-добре СТ обуздан и вкаран вътре в демократичната система,
отколкото демократичната система окована и вкарана вътре в аполитичното, анормалното, алогичното, аразсъдъчното, аномалното и абсурдното светоусещане на СТ!!!!
  
  13.07.2021 г.