Унищжожителна гротеска

Като гледам гърчещото се от паника и хленчещото от отчаяние поведение на ББ,
си мисля колко прави са били древните римляни, когато са казвали:
- Онзи, от когото са се страхували мнозина, трябва да се страхува от мнозина!
  
  
Аз наистина не знам кое е по-голяма и по-тъпа глупост:
Това да отидеш на поклон при Ердоган или да се снимаш заради елементарни предизборни цели с детенце, чиято главица си опрял до слабините си...
  
  
Някога, да е било 1977 г., моя позната в Харков ми даде да прочета журналния вариант на "Един ден от живота на Иван Денисович" на Александър Солженицин.
Помоли ме на никого да не давам списанието и никому да не казвам и дума за него.
Прочетох текста потресен!
Беше като гръм от небето. Като откровение.
Попитах малко наивно моята позната, връщайки списанието, защо е толкова силна тази конспиративност...
Тя ми каза:
- Защото е страшно това, което четеш, но е много по-страшно, че го четеш!
Не, изобщо не сравнявам знаменитото произведение на Солженицин с книгата, която чета. Това са несъпоставими по никакъв начин величини.
Но неволно си припомних точно тези думи на моята украинска позната...
А книгата, която в момента чета е "Интервю с Диктатор" на Огнян Стефанов.
Унищожителна гротеска за ББ.
  
  02-03.07.2021 г.