Ковид: Всеобщо национално безумие

Измина още един месец на пандемия по света и у нас.
За България, както се вижда от приведената класация, този юни бе изключително спокоен, той е с повече официално установени заразени само пред (над) първите четири месеца на пандемията.
Вероятно скоро такава ниска бройка на зарезените няма да се наблюдава отново.
Известна тревога буди относителното нарастване на починалите от вируса през последните дни. През цялата минала седмица те бяха 37, а за първите три дни от тази седмица те са вече 34.
Макар и до т.нар. статистическа грешка, но да отбележим, че ако за цялата минала седмица имахме 2 нови заразени медицински работници, то за първите три дни от тази седмица те са вече 5.
Ако нещо става все по-тревожно, това е спадът на имунизираните.
Миналата седмица бе на дъното в сравнение с последните седмици, а през тази ние вървим с изоставане дори спрямо миналата седмица!
Не можге да се каже, че процесът на имунизация у нас е спрял, но е факт, че той затихва. Едно всеобщо национално безумие!
Не може да бъде победен народ, комуто липсва акъл да разбере, че освен ваксини срещу ковид други бронебойни патрони няма открити!

Класацията на месеците по брой нови заразени:
1. Март-2021 – 95595
2. Ноември-2020 – 92456.
3. Април-2021 – 61747.
4. Декември-2020 – 56966.
5. Октомври-2020 – 32011.
6. Февруари-2021 – 28280
7. Януари-2021 – 16455.
8. Май-2021 – 14197
8. Юли-2020 – 6701.
9. Август-2020 – 4576.
10. Септември-2020 – 4567.
11. Юни-2021 – 3162.
11. Юни-2020 – 2470.
12. Април-2020 – 1130.
13. Май-2020 – 976.
14. Март-2020 – 413.
  
  01.07.2021 г.