112

Прав е, много прав е моят Фейсбук-приятел!
Телефон 112 е за спешни повиквания при бедствия, аварии, катастрофи и други извънредни ситуации.
А мястото ни – 112 - в световната класация за свобода на медиите е знак за обществено бедствие, авария, катастрофа, опасна извънредна ситуация в страната ни.
Само че и при най-малкия страх от беда ние веднага звъним на 112, а това, че мястото ни по свобода на медиите е 112 не вълнува обществото. На този печален факт то гледа с широко затворени очи и слуша с широко запушени уши.
А как да бъде иначе - погледнете ни СЕМ, вижте Бетината и ще ви стане безпощадно ясно кой какъв е и защо такъв е.
Тези трябва да бъдат прогонени, изхвърлени - с всичките съпротивителни сили и спасителни методи на демократичната държава. Това е едно порочно, слугинажно и безумно вредно раково образувание.
Абсолютно съм убеден.
Затова и говоря за необходимостта от цялостен одит и комплексна оценка след повече от 30 години Преход на българската администрация, но десетки структури - редица от които са не просто синекурни, импотентни, безхаберни, паразитни, напразен преразход на огромни средства, но са и вредни за демокрацията.
Има институции, които допринасят демокрацията ни да е фасадна, имитационна, симулативна и fake.
СЕМ в този си вид е една от тях.
  
  09.06.2021 г.