Американският посланик в кошара не вкарва

"Борисов на крака при американския посланик"...
В едно изречение две грешки!
Правилното, точното и вярното е:
"Борисов на колене пред американския посланик".
Да, но!
Американският посланик в кошара не вкарва.
Той, а в случая Тя няма да свърши работата на нашето общество. То самото и само то може и трябва да си свърши работата. Ако не иска Борисов да го довърши!