Славата му дивна!

Славата му дивна!
Постепенно преминаваме към фаза 3.
Първата фаза бяха анекдотите, които когато релаксират от високоотговорната си дейност, европейските лидери си разказват за него - той в Брюксел е, както се казва, притча во язицех с поведението, манталитета, възпитанието и езика си...
Втората фаза бяха залпове от публикации в западните медии за скандалите около него, произхода му, речника му, кюлчетата, пачките, пистолетите и Мата Хари-те.
Третата фаза е влизането му в студентските помагала за корупция и конфликти на интереси при управлението в условията на демокрация.
Рано или късно, а по-скоро рано, отколкото късно, ще се премине към Четвъртата фаза - когато Той ще влезе в учебниците по политически наука като case study как в условията на фиктивна, формална, фасадна и fakenews демокрация един харизматичен популист с ниска политическа култура, ценностни деформации, авторитарни нагласи и психологически дефицити може цяло десетилетие да води за носа обществото в държава-членка на Европейския съюз, възползвайки се от двойните стандарти, користните политически нагласи, безразличието и слабостта на европейските лидери.

https://www.facebook.com/groups/182191046676351/
  
  18.05.2021 г.