Оперверзяване

Според Татяна Дончева здравният министър за една година е станал доцент и после професор.
Не знам дали е така. Няма как законово да е така!
Но защо изглежда сякаш е така? Защо в нашата държава е толкова лесно да се допусне, че това е възможно?
Поради поне четири причини:

Първо, абсолютно масова практика е - особено през властта на ГЕРБ - властниците да се обкичват, въпреки откровените конфликти на интереси, с научни степени и звания - и за да ударят кьоравото, и защото има сред тях много комплексари и алчни за тези степени и звания, с които кичозно да се накичат.
Второ, защото има университети, користно предлагащи "бързи писти" в научните степени и звания и корупционно и коленопреклонно обслужващи с това нагло предлагане властниците.
Трето, критериите за оценка в науката са оперверзени до безобразие и практически изцяло количествени, но не качествени, а противодействието на плагиатстването е формално и с широко затворени очи.
Четвърто, процедурите за получаване на научни степени и звания са на 1000 процента административни, бюрократични, във властта на биг-босовете в университетите; научните журито са на принципа на безусловната вярност и безпримерната лоялност към биг боса и властимащите, а участието в тези журита е много изгоден бизнес (професор може да напише рецензия за 60 минути и да си докара така 600 лева за нея)ето защо нАучните работници драпат за участие в тези журита, участват в своеобразния алъш-вериш и са готови да напишат каквото им кажат, без - понякога - свян, срам и страх.
  
  29.03.2021 г.