Всичко ни е наред

България е на последно място в ЕС по медийна грамотност.
България е на последно място в ЕС по доходи на глава от населението.
България е на последно място в ЕС по ваксиниране.
България е на последно място в ЕС по помощ за бизнеса в ковид-пандемията.
Това са дребните подробности от пейзажа.
Иначе, казано честно, всичко ни е наред.
Ние най-добре от всички управляваме пандемията.
Ние най-добре от всички се грижим за обикновените хора.
Ние най-добре от всички даваме път на младите, на знаещите и можещите, на честните и почтените, на кадърните и способните.
Ние най-добре от всички упорито преизбираме една и съща власт.
Изобщо и въобще, ние сме по-по-най във всяко едно отношение. И това се дължи само и единствено на Него!
А ако тук или там, на отделни места и в отделни неща има отделни несполуки или отделни проблеми, то е заради ЕС, ЕК, международното положение, опозицията и все остальная неблагодарная сволочь!
  
  16.03.2021 г.