Петте нива на сигурността - подходи и аспекти (част 14)

  93. Кастелс, Мануел. Информационната епоха: икономика, общество и култура. Том 2: Силата на идентичността, C., ИК ЛИК, 2006, с. 19.
  94. Кастелс, Мануел. Информационната епоха: икономика, общество и култура. Том 2: Силата на идентичността, C., ИК ЛИК, 2006, с. 19.
  95. Айзакс, Харолд Р. Идоли на племето, С., УИ Св. Климент Охридски, 1997, с. 59.
  96. Айзакс, Харолд Р. Идоли на племето, С., УИ Св. Климент Охридски, 1997, с. 228.
  97. Deutsch, Karl. The Analysis of International Relations, Foundation of Modern Political Science Series, Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice-Hall, Inc., Harvard University, 1968.
  98. Цит. по Йончев, Димитър. Равнища на сигурност, С., Издателство на НБУ, с. 110.
  99. Смит, Антъни. Националната идентичност, С., Кралица Маб, 2000, с. 35.
  100. Смит, Антъни. Националната идентичност, С., Кралица Маб, 2000, с. 17.
  101. Айзакс, Харолд Р. Идоли на племето, С., УИ Св. Климент Охридски, 1997, с. 171.
  102. Цит. по Йончев, Димитър. Равнища на сигурност, С., Издателство на НБУ, 2008, с. 109.
  103. Цит. по Низбет, Робърт. Стремежът към общност, С., Център за изследване на демокрацията, 1992, с. 90.
  104. Кастелс, Мануел. Информационната епоха: икономика, общество и култура. Том 1: Възходът на информационното общество, т.1, C., ИК ЛИК, 2004, с. 184.
  105. Фукуяма, Франсис. Големият разлом, С., Рива, 2001, с. 28.
  106. Йончев, Димитър. Равнища на сигурност, С., Издателство на НБУ, 2008, с. 111.
  107. Най, Джоузеф С. Международните конфликти, С., Прагма,1998, с. 49.
  108. Йончев, Димитър. Равнища на сигурност, С., Издателство на НБУ, 2008, с. 116.
  108. Фуко, Мишел. Надзор и наказание, С., УИ Св. Климент Охридски, 1998, с. 185–186, 228.
  110. Йончев, Димитър. Равнища на сигурност, С., Издателство на НБУ, с. 110, с. 115–116.
  111. Фром, Ерих. Бягството от свободата, С., Христо Ботев, 1992, с. 65.
  112. Фром, Ерих. Бягството от свободата, С., Христо Ботев, 1992, с. 34.
  113. Фром, Ерих. Бягството от свободата, С., Христо Ботев, 1992, с. 206.
  114. Достоевски, Фьодор. Братя Карамазови. //Събрани съчинения в дванадесет тома, т. IХ, С., Народна култура, 1984, с. 260–280.
  115. Кастелс, Мануел. Информационната епоха: икономика, общество и култура. Том 2: Силата на идентичността, C., ИК ЛИК, 2006, с. 63.
  116. Гор, Ал. Атака срещу разума, С., Фондация Европейски екологичен фестивал, 2009, с. 41.
  117. Маслоу, Ейбрахам. Мотивация и личност, С., Кибеа, 2001, с. 88.
  118. Фром, Ерих. Бягството от свободата, С., Христо Ботев, 1992, с. 21-22.
  119. Фром, Ерих. Изкуството да обичаш, С., Христо Ботев, 1992, с. 13-14.
  120. Цит. по Хьолер, Стефан А. Свободата. Алхимия на съзнателното общество, С., Кивели, 2004, с. 23.
  121. Низбет, Робърт. Стремежът към общност, С., Център за изследване на демокрацията, 1992, с. 76, 101.
  122. Низбет, Робърт. Стремежът към общност, С., Център за изследване на демокрацията, 1992, с. 77.
  123. Низбет, Робърт. Стремежът към общност, С., Център за изследване на демокрацията, 1992, с. 79-80.
  124. Низбет, Робърт. Стремежът към общност, С., Център за изследване на демокрацията, 1992, с. 83.
  125. Низбет, Робърт. Стремежът към общност, С., Център за изследване на демокрацията, 1992, с. 123.
  126. Фукуяма, Франсис. Големият разлом, С., Рива, 2001, с. 31.
  127. Buzan, Barry, Ole Wæver, Jaap de Wilde. Security: A New Framework for Analysis, London, Boulder Co.: Lynne Rienner Publishers, 1998, p. 119.
  128. Buzan, Barry, Ole Wæver, Jaap de Wilde. Security: A New Framework for Analysis, London, Boulder Co.: Lynne Rienner Publishers, 1998, p. 36.
  129. Цит. по Проданов, Васил. Социеталната несигурност на Балканите//Международни отношения, 2008 , № 5–6, с. 46–62, тук с. 46.
  130. Buzan, Barry, Ole Wæver, Jaap de Wilde. Security: A New Framework for Analysis, London, Boulder Co.: Lynne Rienner Publishers, 1998, p. 119-120.
  131. Buzan, Barry, Ole Wæver, Jaap de Wilde. Security: A New Framework for Analysis, London, Boulder Co.: Lynne Rienner Publishers, 1998, p. 120.
  132. Камбъл, Джоузеф. Маските на Бога. Източна митология, С., Рива, 2004, с. 521.
  133. Виж напр. Хенкок, Греъм. Потънал свят, С., ИК Бард, 2008; Хенкок, Греъм. Следите на боговете, ИК Бард, 2002; Бовал, Робърт, Греъм Хенкок. Пазителят на сътворението, С., ИК Бард, 2006; Чайлдрес, Дейвид Хатчър. Изгубените градове на Атлантида, древна Европа и Средиземноморието, С., ИК Бард, 2007.
  134. Елиаде, Мирча. Образи и символи, С., Прозорец, 2002, с. 25.
  135. Джоузеф, Франк. Гибелта на Атлантида, С., Хермес, 2004.
  136. Джоузеф, Франк. Изчезналата цивилизация на Лемурия, С., Хермес, 2008, с. 395.
  137. Хенкок, Греъм. Следите на боговете, ИК Бард, 2002, с. 484.
  138. Уилсън, Колин. От Атлантида до Сфинкса, С., Хермес, 2006, с. 120.
  139. Чайлдрес, Дейвид Хатчър. Изгубените градове на Атлантида, древна Европа и Средиземноморието, С., ИК Бард, 2007, с. 72.
  140. Хенкок, Греъм. Потънали свят, С., ИК Бард, 2008, с. 99.
  141. Джоузеф, Франк. Изчезналата цивилизация на Лемурия, С., Хермес, 2008, с. 391-392.
  142. Уилсън, Колин. От Атлантида до Сфинкса, С., Хермес, 2006, с. 125.
  143. Бовал, Робърт, Греъм Хенкок. Пазителят на сътворението, С., ИК Бард, 2006, с. 312.
  144. Уилсън, Колин. От Атлантида до Сфинкса, С., Хермес, 2006, с. 99–100.
  145. Уилсън, Колин. От Атлантида до Сфинкса, С., Хермес, 2006, с. 101, 177.
  146. Уилсън, Колин. От Атлантида до Сфинкса, С., Хермес, 2006, с. 304–305.
  147. Хенкок, Греъм. Следите на боговете, ИК Бард, 2002, с. 484.
  148. Бовал, Робърт. Египетският код, С., ИК Бард, 2008, с. 15, 69.
  149. Хенкок, Греъм. Следите на боговете, ИК Бард, 2002, с. 179.
  150. Хенкок, Греъм. Следите на боговете, ИК Бард, 2002, с. 284.
  151. Камбъл, Джоузеф. Маските на Бога. Първобитната митология, С., Вега, 2003, с. 157.
  152. Камбъл, Джоузеф. Маските на Бога. Първобитната митология, С., Вега, 2003, с. 157–158.
  153. Хенкок, Греъм. Знакът и печатът, С., ИК Бард, 2002, с. 285.
  154. Abbott, Chris. Paul Rogers, John Sloboda. Global Responses to Global Threats: Sustainable Security for the 21st Century, Oxford Research Group, June 2006, http://www.oxfordresearchgroup.org.uk/publications/briefing_papers/pdf/g....
  155. Дейвид, Розали. Древен Египет. Религия, митология, история, С., ИК Колибри, 2004, с. 176.
  156. Уилсън, Колин. От Атлантида до Сфинкса, С., Хермес, 2006, с. 56.
  157. Бовал, Робърт. Египетският код, С., ИК Бард, 2008, с. 56.
  158. Бройер, Щефан. Държавата, С., Военно издателство, 2004, с. 56.
  159. Дейвид, Розали. Древен Египет. Религия, митология, история, С., ИК Колибри, 2004, с. 25.
  160. Уилсън, Колин. От Атлантида до Сфинкса, С., Хермес, 2006, с. 56.
  161. Бройер, Щефан. Държавата, С., Военно издателство, 2004, с. 56.
  162. Уилсън, Колин. От Атлантида до Сфинкса, С., Хермес, 2006, с. 338.
  163. Бройер, Щефан. Държавата, С., Военно издателство, 2004, с. 56.
  164. Камбъл, Джоузеф. Маските на Бога. Източна митология, С., Рива, 2004, с. 16.
  165. Камбъл, Джоузеф. Маските на Бога. Източна митология, С., Рива, 2004, с. 15.
  166. Фрейзър, Джеймс. Златната клонка, Издателство на ОФ, С., 1984.
  167. Низбет, Робърт. Социална промяна и история, С., Критика и хуманизъм, 2000, с. 12–13.
  168. Фром, Ерих. Изкуството да обичаш, С., Христо Ботев, 1992, с. 61.
  169. Фром, Ерих. Изкуството да обичаш, С., Христо Ботев, 1992, с. 62.
  170. Фром, Ерих. Изкуството да обичаш, С., Христо Ботев, 1992, с. 65–67.
  171. Камбъл, Джоузеф. Маските на Бога. Източна митология, С., Рива, 2004, с. 15.
  172. Елиаде, Мирча. Образи и символи, С., Прозорец, 2002, с. 63, 69.
  173. Елиаде, Мирча. Образи и символи, С., Прозорец, 2002, с. 164.
  174. Камбъл, Джоузеф. Маските на Бога. Източна митология, С., Рива, 2004, с. 34.
  175. Камбъл, Джоузеф. Маските на Бога. Източна митология, С., Рива, 2004, с. 47.
  176. Камбъл, Джоузеф. Маските на Бога. Източна митология, С., Рива, 2004, с. 257.
  177. Фром, Ерих. Изкуството да обичаш, С., Христо Ботев, 1992, с. 65–67.
  178. Камбъл, Джоузеф. Маските на Бога. Западна митология, С., Рива, 2005, с. 15.
  179. Камбъл, Джоузеф. Маските на Бога. Западна митология, С., Рива, 2005, с. 15.
  180. Камбъл, Джоузеф. Маските на Бога. Западна митология, С., Рива, 2005, с. 16.
  181. Камбъл, Джоузеф. Маските на Бога. Западна митология, С., Рива, 2005, с. 45–46, 526.
  182. Камбъл, Джоузеф. Маските на Бога. Западна митология, С., Рива, 2005, с. 512, 526–527.
  183. Камбъл, Джоузеф. Маските на Бога. Западна митология, С., Рива, 2005, с. 45-46.
  184. Уилсън, Колин. От Атлантида до Сфинкса, С., Хермес, 2006, с. 355.
  185. Коростовцев, Михаил. Религията на Древен Египет, С., Шамбала, 1999, с. 150.
  186. Коростовцев, Михаил. Религията на Древен Египет, С., Шамбала, 1999, с. 388, 419.
  187. Коростовцев, Михаил. Религията на Древен Египет, С., Шамбала, 1999, с. 402–405.
  188. Фром, Ерих. Да имаш или да бъдеш, С., Кибеа, 1996, тук напр. с. 43.
  189. Cohen, Raymond. Negotiating Across Cultures. Communication Obstacles in International Diplomacy, USIP Press, Washington, D.S., 1992, p. 19-32, here pp. 29-32.
  190. Cohen, Raymond. Negotiating Across Cultures. Communication Obstacles in International Diplomacy, USIP Press, Washington, D.S., 1992, p. 19-32, here pp. 29-32.
  191. Cohen, Raymond. Negotiating Across Cultures. Communication Obstacles in International Diplomacy, USIP Press, Washington, D.S., 1992, p. 19-32, here pp. 29-32.
  192. Cohen, Raymond. Negotiating Across Cultures. Communication Obstacles in International Diplomacy, USIP Press, Washington, D.S., 1992, p. 19-32, here pp. 29-32.
  193. Cohen, Raymond. Negotiating Across Cultures. Communication Obstacles in International Diplomacy, USIP Press, Washington, D.S., 1992, p. 19-32, here pp. 29-32.
  194. Cohen, Raymond. Negotiating Across Cultures. Communication Obstacles in International Diplomacy, USIP Press, Washington, D.S., 1992, p. 19-32, here p. 51.
  195. Wall, James A., Jr., Michael Blum, Ronda R. Callister, Deng Jian Jin, Nam-Hyeon Kim, Dong-Won Sohn. Mediation in the USA, China, Japan, and Korea, PRIO, SAGE Publication, Vol. 29, No. 2, 1998, pp. 235-248, here p. 237.
  196. О`Хара, Киерон. Доверието, С., Кръгозор, 2004, с. 224.
  197. О`Хара, Киерон. Доверието. Новата криза на обществото, С., Кръгозор, 2004, с. 225.
  198. Фром, Ерих. Бягството от свободата, С., Христо Ботев, 1992.
  199. Низбет, Робърт. Стремежът към общност, С., Център за изследване на демокрацията, 1992.
  200. Цит. по Бушев, Михаил. Ще загуби ли науката своя декартов рай и какво ще последва?, http://www.inrne.bas.bg/wop/ARCHIVE/wop_2_2003/15%20Decartv%20rai.htm.
  201. Рейвънскрофт, Тревър, Тим Уолас-Мърфи. Знакът на звяра, С., ИК Хермес, 2008, с. 71–72.
  202. Белов, Александър. Кризата на нашия свят, С., ИК Хермес, 2005, с. 121.
  203. Уилсън, Колин. От Атлантида до Сфинкса, С., Хермес, 2006, с. 263–265.
  204. Уилсън, Колин. От Атлантида до Сфинкса, С., Хермес, 2006, с. 45, 302.
  205. Уилсън, Колин. От Атлантида до Сфинкса, С., Хермес, 2006, с. 355.
  206. Уилсън, Колин. От Атлантида до Сфинкса, С., Хермес, 2006, с. 357.
  207. Шумпетер, Йозеф Алоиз. История на икономическия анализ, От Античността до 1790 година, т. І, С., Прозорец, 1999, с. 173.
  208. Жулиен, Франсоа. Трактат за ефикасността. Стратегии на успеха в Европа и Китай, С., Изток–Запад, 2004, с. 15–19.
  209. Жулиен, Франсоа. Трактат за ефикасността. Стратегии на успеха в Европа и Китай, С., Изток–Запад, 2004, с. 34–39.
  210. Жулиен, Франсоа. Трактат за ефикасността. Стратегии на успеха в Европа и Китай, С., Изток–Запад, 2004, с. 55.
  211. Жулиен, Франсоа. Трактат за ефикасността. Стратегии на успеха в Европа и Китай, С., Изток–Запад, 2004, с. 56.
  212. Бовал, Робърт. Египетският код, С., ИК Бард, 2008, с. 60, 217–218.
  213. Фром, Ерих. Изкуството да обичаш, С., Христо Ботев, 1992, с. 62–63.
  214. Низбет, Робърт. Социална промяна и история, С., Критика и хуманизъм, 2000, с. 45-46.
  215. Низбет, Робърт. Социална промяна и история, С., Критика и хуманизъм, 2000, с. 47.
  216. Тофлър, Алвин. Третата вълна, С., ИК Пейо К. Яворов, 1991, с. 145–146.
  217. Тофлър, Алвин. Третата вълна, С., ИК Пейо К. Яворов, 1991, с. 146.
  218. Слатински, Николай. Националната сигурност – аспекти, анализи, алтернативи, С., Българска книжница, 2004, с. 13–14.
  219. Schlesinger, Arthur Jr., Has Democracy a Future?//Foreign Affairs, September/October, 1997, Vol. 76, No. 5, pp. 2-12, here p. 12.
  220. Sheehan, Michael. International Security: An Analytical Survey, Boulder, London , Lynne Rienner Publishers, Inc., 2004, р. 179.
  221. Херцог, Роман. Държавата през ранните времена, С., ЛиК, 1997, тук с. 87.
  222. Сафрански, Рюдигер. Колко глобализация може да понесе човекът?, С., Критика и хуманизъм, 2006, с. 16.
  223. Klein, Naomi. The Shock Doctrine. The Rise of Disaster Capitalism, New York, Metropolitan Books, Henry Holt and Company, 2007, p. 14.
  224. Klein, Naomi. The Shock Doctrine. The Rise of Disaster Capitalism, New York, Metropolitan Books, Henry Holt and Company, 2007, p. 14-15.
  225. Klein, Naomi. The Shock Doctrine. The Rise of Disaster Capitalism, New York, Metropolitan Books, Henry Holt and Company, 2007, p. 19, 358.
  226. Klein, Naomi. The Shock Doctrine. The Rise of Disaster Capitalism, New York, Metropolitan Books, Henry Holt and Company, 2007, p. 14-15.
  227. Klein, Naomi. The Shock Doctrine. The Rise of Disaster Capitalism, New York, Metropolitan Books, Henry Holt and Company, 2007, p. 18-19.
  228. Klein, Naomi. The Shock Doctrine. The Rise of Disaster Capitalism, New York, Metropolitan Books, Henry Holt and Company, 2007, p. 359.
  229. Klein, Naomi. The Shock Doctrine. The Rise of Disaster Capitalism, New York, Metropolitan Books, Henry Holt and Company, 2007, p. 455.
  230. Klein, Naomi. The Shock Doctrine. The Rise of Disaster Capitalism, New York, Metropolitan Books, Henry Holt and Company, 2007, p. 458.
  231. Цит. по Дойков, Йордан. Политическото решение, С., ИК Кота, 2007, с. 96.
  232. Йончев, Димитър. Равнища на сигурност, С., Издателство на НБУ, 2008, с. 155 и следв.
  233. Buzan, Barry, Ole Wæver, Jaap de Wilde. Security: A New Framework for Analysis, London, Boulder Co.: Lynne Rienner Publishers, 1998, p. 15.
  234. Buzan, Barry, Ole Wæver, Jaap de Wilde. Security: A New Framework for Analysis, London, Boulder Co.: Lynne Rienner Publishers, 1998, p. 12.
  235. Buzan, Barry, Ole Wæver, Jaap de Wilde. Security: A New Framework for Analysis, London, Boulder Co.: Lynne Rienner Publishers, 1998, p. 12-14.
  236. Buzan, Barry, Ole Wæver, Jaap de Wilde. Security: A New Framework for Analysis, London, Boulder Co.: Lynne Rienner Publishers, 1998, p. 14.
  237. Buzan, Barry, Ole Wæver, Jaap de Wilde. Security: A New Framework for Analysis, London, Boulder Co.: Lynne Rienner Publishers, 1998, p. 20.
  238. Buzan, Barry, Ole Wæver. Regions and Powers. The Structure of International Security, Cambridge University Press, 2003, р. 48.
  239. Buzan, Barry, Ole Wæver, Jaap de Wilde. Security: A New Framework for Analysis, London, Boulder Co.: Lynne Rienner Publishers, 1998, p. 17.
  240. Buzan, Barry, Ole Wæver, Jaap de Wilde. Security: A New Framework for Analysis, London, Boulder Co.: Lynne Rienner Publishers, 1998, p. 200-201.
  241. Deutsch, Karl. The Analysis of International Relations, New Jersey, Prentice-Hall, Inc., 1968, here p. 103// АН СССР, Авторский коллектив, Современные буржуазные теории международных отношений (критический анализ), М.: Наука, 1976, тук с. 273.
  242. Вж. Пеева, Ина. Украйна – модели и прогнози, Варна, Зограф, 2007, с. 26–27.
  243. Цит. по Пеева, Ина. Украйна – модели и прогнози, Варна, Зограф, 2007, с. 27.
  244. Sheehan, Michael. International Security: An Analytical Survey, Boulder, London , Lynne Rienner Publishers, Inc., 2004, рp.27-28.
  245. Цит. по Пеева, Ина. Украйна – модели и прогнози, Варна, Зограф, 2007, с. 27.
  246. Sheehan, Michael. International Security: An Analytical Survey, Boulder, London , Lynne Rienner Publishers, Inc., 2004, рp. 28-29.
  247. Купър, Робърт. Разпадането на нациите, Обсидиан, С., 2004.
  248. Commission on Global Governance, Our Global Neighbourhood, Report, 1994, Commission on Global Governance, Our Global Neighbourhood, Report, 1994, http://actrav.itcilo.org/actrav-english/telearn/global/ilo/globe/gove.ht....
  249. Abbott, Chris, Paul Rogers, John Sloboda. Global Responses to Global Threats: Sustainable Security for the 21st Century, Oxford Research Group, June 2006, http://www.oxfordresearchgroup.org.uk/publications/briefing_papers/pdf/g....
  230. Commission on Global Governance, Our Global Neighbourhood, Report, 1994, Commission on Global Governance, Our Global Neighbourhood, Report, 1994, http://actrav.itcilo.org/actrav-english/telearn/global/ilo/globe/gove.ht....
  251. Commission on Global Governance, Our Global Neighbourhood, Report, 1994, Commission on Global Governance, Our Global Neighbourhood, Report, 1994, http://actrav.itcilo.org/actrav-english/telearn/global/ilo/globe/gove.ht....
  252. Световна Комисия за околната среда и развитието, Нашето общо бъдеще, 1987, http://www.unece.org/env/esd/strategytext/strategyinBulgarian.pdf.
  253. Гор, Ал. Атака срещу разума, С., Фондация Европейски екологичен фестивал, 2009, с. 178–179.
  254. Джоузеф, Франк. Изчезналата цивилизация на Лемурия, С., Хермес, 2008, с. 396–397.
  255. Хенкок, Греъм. Знакът и печатът, С., ИК Бард, 2002, с. 287.
  256. Джоузеф, Франк. Гибелта на Атлантида, С., Хермес, 2004,с. 229.
  257. Джоузеф, Франк. Гибелта на Атлантида, С., Хермес, 2004, с. 284.
  258. Джоузеф, Франк. Гибелта на Атлантида, С., Хермес, 2004, с. 295–296.
  259. Buzan, Barry, Ole Wæver, Jaap de Wilde. Security: A New Framework for Analysis, London, Boulder Co.: Lynne Rienner Publishers, 1998, p. 37.


Доц. д-р Николай Слатински