Кратък текст за липсата на угодия и за пълната безизходица (С дълъг post scriptum за ... Атлантида) - 2

Освен, че се променил наклонът на земната ос, Земята променила орбитата си на въртене около Слънцето и се отдалечила от светлината му. В резултат от тези фатални промени, започнала серия от катастрофически явления - напр. образуване на огромна разрушителна и всичко помитаща по пътя си вълна .[22]
Древните атланти, пак според Франк Джоузеф, са били „високи, добре сложени, с овални глави, русокоси, със светли очи, като някои от тях са били червенокоси”. От тях до наши дни са оцелели вероятно само две популации - обитателите на Канарските острови и баските .[23] Към изолираните общности, носители на първоначалния атлантски език Дейвид Чайлдрес причислява освен баските и етруските и берберите .[24] Той предполага, че хетите са потомци на оцелелите от Атлантида общности на мореплаватели, наричани „Атлантски съюз” и че именно те някъде около 6 000 г. пр. Хр. са положили началото на финикийците .[25]
В съгласие със своята теория за гибелта на Атлантида в самото начало на 12 век пр. Хр., Франк Джоузеф свързва спасяващите се от разрушения си осторов атланти с „морските народи”, и смята, че след като се преминали Гибратарския пролив, атлантите са нападали срещаните по пътя острови и крайбрежни народи - напр. из Източното Средиземноморие те са нахлували като завоеватели и са се опитали да завладеят Египет. Там били победени от Рамзес III „най-войнственият владетел от онази епоха”, чиито стрелци с лъкове им нанесли поредица от тежки поражения. Остатъците от атлантите и конфедерацията на "морските хора" били унищожени. Атлантите престанали да съществуват като народ. Войските на египтяните взели в плен около 20 000 от тях. Това е отразено в стенописи, напр. по стените на Храма на победата, издигнат от Рамзес III в Западна Тива, върху глинени плочки и папируси. Египетските жреци разказали цялата история на Солон около 550 г. пр. Хр. Солон не успял да довърши епичната си поема за Атлантида, но ръкописът му попаднал у Платон, който в началото на IV век пр. Хр. обезсмъртил гибелта на Атлантида в своите "Диалози" .[26]
Независимо в коя точно епоха оцелелите атланти са се разселили по света, закодирани древни знания и следи от това, което те са оставали и на което са научили местните народи, могат да се открият в различни паметници, светилища, мегалити и други титанични постройки. През 1882 год. бившият американски конгресмен Игнейшъс Донъли публикува сензационната книга "Атлантида: предисторическият свят", в която привежда множество интересни прилики на древните южноамерикански цивилизации на инките и маите с ранните европейски цивилизации. Той предполага, че Азорските острови са планинските върхове на потъналия континент Атлантида. Таченият и у нас за книгата му „Българските ужаси и Източният въпрос”, посветена на зверствата при потушаването на Априлското въстание и на безразличието към българските страдания на министър-председателя Бенджамин Дизраели, британски политик Уилям Гладстон, впечатлен от теориите на Донъли, се опитва (неуспешно), в качеството си на премиер, да накара британския кабинет да финансира изпращането на кораб, който да търси потъналата Атлантида .[27]
Идеята е, че оцелелите от древната цивилизация жители на Атлантида са искали да завещаят на идващото след тях човечество мъдрост и знания. Но как са могли да направят това? Ако го запишат на камък, папирус или друга материя, то може да се разруши или изтрие. А дори и да оцелее, дали ще бъде разшифровано след столетия и хилядолетия? И ако бъде някак разшифровано – дали ще бъде разбрано... Затова се допуска, че древните атланти са оставили своите послания на потомците от следващите хилядолетия чрез „универсалния език на звездите” . [28] Аз бих казал по-обобщено - те са ни оставили своите послания и предупреждения на единствения инвариантен за всички времена език – този на математиката. Нека да поясня – независимо от различния опит, от различните технологии, от различната памет и различното мислене, и при атлантите, и до ден днешен сумата от квадратите на катетите е равна на квадрата на хипотенузата - както ни учи теоремата, носеща името един от най-големите философи и учени за всички времена Питагор, впрочем, дължащ мъдростта си може би на египетските жреци.
Разбира се, скептиците ще кажат, че много от удивителните знания, които ние дешифрираме сега или установяваме, че те са били известни и преди хилядолетия, могат да са резултат на творчески полет на мисълта и на упорито многовековно търсене и наблюдение и на самите „наши” древни цивилизации – като тази в Египет.
Но как да си обясним например съхранени древни географски карти, за които пише през 1966 г. Чарлс Хапгуд в книгата си "Карти на древните морски царе"? Според него тези древни карти, показват, че далеч преди възхода на познатите ни култури, една друга, силно развита и в много отношения по-напреднала от познатите ни цивилизации, дори от Гърция и Рим цивилизация е разполагала със знания в картографията, станали ни известни едва през 18 век сл. Хр., когато е изнамерен практически начин за определяне на географската дължина и за първи път точно е изчислена обиколката на Земята, а едва през 19 век плавателни съдове са се отправяли да изследват арктическите или антарктическите морета. Но древните карти сочат, че народът, който ги е съставил е умеел да прави всичкото това, имал е кораби, с които е предприемал околосветски плавания. Да не говорим, че на тези карти Антарктида е нарисувана от времето, когато още не е била заледена и е била обитаем ![29]
Каквото и да си мислим по този въпрос, нека се изправим лице в лице с различни факти - или трудно обясними, или просто потресаващи.
Например, трите пирамиди в Газа като разположение са пълно отражение (което изключва всякаква случайност и съвпадение) на разположението в небето на трите звезди Дзета, Епсилон и Делта, от пояса на съзвездието Орион! При това Дзета отговаря на знаменитата Голяма Хеопсова пирамида, която според Роберт Бовал е построена между 2475 и 2400 г. пр. Хр. и е ритуална постройка, предназначена да изпрати душата на фараона Хеопс именно към Дзета (Ал-Нитак за египтяните), където тя ще властва завинаги като Озирис. [30]
Чудесата, за които говори Роберт Бовал продължават – той си задава въпроса кога разположението на тези три пирамиди е съвършено отражение на трите звезди от пояса на Орион и установява, че това се случва само един-единствен път, когато е и най-ниската му точка в небето - към 10 450 г. пр.Хр. Вероятно някъде по това време според него и Греъм Хенкок "протоегиптяните" или истинските „жреци” са дошли в Египет, построили Сфинкса и са планирали и вероятно дори са започнали да строят пирамидите в Гиза. Тогава, също така, според сисанията "Нейчър" (през 1971 г.) и "Ню Сайънтист" (през 1972 г.) е времето на последното обръщане на магнитните полюси на Земята. Тази дата, между впрочем е относително близка до датата, на потъването на Атлантида – според диалога „Тимей” на Платон, държавникът Солон посещава Египет около 600 г. пр. Хр. и тогава египетските жреци му разказват, как Атлантида била унищожена около 9 000 години преди това (Не напразно по отношение на египтяните Платон възкликва: „Ние, гърците, сме като деца в сравнение с този народ, чиито традиции са десет пъти по-древни.” [31]). През същата година „небето сякаш е било огромно огледало, в което течението на Нил се е отразявало като Млечния път, а пирамидите в Гиза - като пояса на Орион”. Това вече поражда у Роберт Бовал и въпросът, че може би Голямата пирамида и нейните шахти са звезден часовник, отброяващ епохите след Първите времена, наричани от египтяните Сеп тепи, когато боговете са били побратими с хората („еквивалентът на гръцкия мит за Златната ера”). [32]
Традиционните египтолози и археолози реагират много остро сами пи плахия опит да се лансира тезата, че Сфинксът може да е много по-стар от официално приетата дата - ето какво напр. пише в wikipedia: „Сфинксът - огромната статуя с човешка глава и тяло на лъв, която пази покоя на фараоните, погребани в пирамидите. Фигурата на Сфинкса датира от 2500 г.пр. н.е., с човешко лице, широко шест метра, издялан от варовик. Според експерти изображението е на Хефрен - син на Хеопс.[33] ).
Но тази общоприета теза за възрастта на Сфинкса не дава отговор на очевидните признаци за интензивно изветряне под действието на влага, видими по Сфинкса и по издълбания в скалата ров около него. Тези следи от ерозия говорят, че този уникален паметник е на възраст над 12 000 години и е създаден, преди Сахара да се превърне в пустиня. [34]
А ако мислено се върнем назад във времето към 10 500 год. пр. Хр. (а това е епохата на Лъва, т.е. слънцето изгрявало в съзвездието Лъв) и на зазоряване по време на пролетното равноденствие застанем между лапите на Сфинкса и гледаме на изток - в посоката, в която е вгледан и Сфинксът, то няколко минути пред пукването на зората ще видим нещо удивително, което не може да бъде случайно съвпадение – съзвездието Лъв се издига над хоризонта. Т.е. Сфинксът наблюдава равноденствения изгрев на Слънцето на фона на своя небесен аналог и следователно е построен като исполински лъвски равноденствен знак за началото на тази нова епоха на Лъва. Да припомним казаното по-горе, че по това време трите звезди от пояса на Орион ще съвпадат като разположение с трите пирамиди! Може би това е едно от посланията, които са ни оставили хората, построили тези пирамиди и навярно те са възприемали земята, в която са живяли като съответствие на небето – при това Нил е земното съответствие на Млечния път, а Египет е земния образ на небето. [35, 36], Това е позволило да се направи съответствие между две триади - звездната триада - Орион, Голямо куче и Сириус; и божествената триада Озирис, Изида и Хор. [37] Т.е. „древноегипетската теокрация се е регулирала от космически ред, известен като Маат, който е не друго, а редът в небето” и древните египтяни са вярвали, че „този космически ред влияе на материалния свят и най-вече на жизненоважното годишно прииждане на Нил”, от което зависи целият им живот... и затова било необходимо да се намерят магически средства за да се осигурят добри разливи на Великата река. [38]Както пише по-нататък Робърт Бовал около 2800 година започнал да се реализира амбициозен план, който може да се характеризира с херметическия пренцип „каквото горе, това и долу”, т.е. да се „свали долу”, на земята космическият ред и така започнал мащабният проект за построяване „на групи от "звездни" пирамиди на предварително определени места, които да представят Орион и Плеядите, както и огромни "слънчеви" храмове от двете страни на Нил”. [39] Странното е наистина, че според Робърт Бовал земният план от 2500 г. пр. Хр. съответства на образа на небето 8 000 години преди това - през 11 541 г. пр.Хр. което според него е загадъчното египетско zep tepi, т.е. "Първото време" на сътворението! [40] През този период трите звезди от Пояса на Орион ще се подредят по меридиана като трите пирамиди в Гиза, с което образът на zep tepi в небето, т.е. триъгълникът Орион-Плеяди-Лъв поразително напомня образа на zep tepi на земята, т.е. триъгълникът Гиза-Мемфис-Хелиополис. Нещо повече, тогава не само трите пирамиди в Гиза символизират Пояса на Орион, но и пирамидите в Абусир край Мемфис символизират съзвездието Плеядите, а Хелиополис символизира слънцето в съзвездието Лъв. Ето защо Робър Бовал задава въпроса „Дали тези места също са били центрове за регулиране на космическия ред на земята?”. [41]
Преди Бовал и Хенкок египтологът Швалер дьо Любич също е писал, че оцелелите от Атлантида са дошли в Египет някъде по това време – през 10 500 год. пр. Хр., положили са на платото Гиза основите на свой храм, на който голяма купчина гранит била отъждествена с "първичния хълм", построили са Сфинкса, загледан към съзвездието Лъв, и са положили очертанията на пирамидите, чието подреждане напълно съвпада с това на трите звезди от Пояса на съзвездието Орион през 10 500 г. пр.Хр. Те са направили това с намерението да завършат своя Храм на звездите, когато Орион приближи до небесното съответствие на платото Гиза, при което богът фараон ще извърши ритуала, който да изпрати Озирис обратно в дома му на небето и да даде началото на нова Златна ера. [42]
Да добавим, че авторът на книгата „Змия в небето” Джон Уест също смята, че Атлантида е загинала около 10 500 г. пр. Хр. и оцелелите от нея са дошли в Египет и са построили ранния вариант на Сфинкса. [43]
По стара традиция всеки изследовател, историк или просто любознателен и не приемащ на лека ръка традиционното знание човек, който говори за Атлантида обявяван за любител или дори малко или много смахнат.

Както винаги интересни статии и талантливо поднесени, за което благодаря, г-н Слатински!

Открих малка грешка в историята за Атлантида (II част) - преименувал сте Греъм Хенкок на Робърт Хенкок. Както и да е...
Сега да Ви попитам и едно нещичко...Напоследък една нова политическа формация ДПГУ се изявява в медиите. Имат и сайт , където са развили идеите си. Какво мислите за тях и какво бихте ги посъветвали? Звучат някак романтично и идеалистично...Както се казва "твърде е хубаво за да е истина".

Благодаря за написаното! Прав сте, на едно от няколкото места наистина бях прекръстил Греъм Хенкок, може и по инерция заради неговия съавтор Робърт Бовал.
Честно казано, не знам нищо за ДПГУ, трябва да ги попрочета.
С уважение към вас!

Всъщност дочитайки статията разбрах, че е неволна грешка, но кой ли не греши...Има предавания на Светла Петрова с ДПГУ в сайта на btv.bg , както и техни участия при Милен Петков в "Часът на...", публикувани в сайта на движението. Скоро не са го обновявали и чакам с интерес новите им неща. Може да коментирате ДПГУ направо на личният ми имейл, за да не разводняваме темите под статиите.

Желая Ви приятен ден !

Вие ме заинтригувахте с тези от ДПГУ, но все още не мога да си съставя адекватно мнение. Моят личен майл е ni_sl@hotmail.com.