Президентът: „Имаше грешки и пропуски при организацията на мисията в Ирак” (Въпросът: „А той какво направи, за да ги няма?”)

  На официалната церемония по прекратяването на българското участие в операцията по стабилизиране и възстановяване на Ирак („стабилизиране” ... „възстановяване” ... „Ирак” – в тези думи има толкова много зла ирония и горчив сарказъм), президентът Първанов заяви: „Трябва да признаем, че имаше и грешки, и пропуски, които съпътстваха организацията, подготовката и реализацията на мисията в Ирак.”
  Това са контатации не на някой независим политически наблюдател, а на върховния главнокомандващ. Затова със страшна сила виси въпросът: „А той какво направи, за да ги няма тези грешки и пропуски?”...
  Отчасти отговор на този въпрос се опитва да даде книгата ми „Ирак. Така съветвах президента”, която предстои да излезе – надявам се – в началото на 2009 година.
  Наближаващата 5-а годишнина от трагичното нападение над нашата база в Кербала, отнело живота на 5 български бойци, е задължителен повод страната ни да си спомни за случилото се на 27 декември 2003 година в този полусредновековен, затънтен и затънал в беззаконие и безпорядък град, намиращ се не на хиляди километри, а на светлинни години от насъщните ни национални интереси.
  Но непосредствен подтик да напиша този материал ми даде една чудесна и удивително как успяла да излезе в списание „Военен журнал” (издание на Министерството на отбраната) статия на преподавателя във Военна академия Иво Маринов - „Проблеми на стратегическото военно лидерство” (“Военен журнал“, Nо. 2, 2008 г., стр. 16-26).
  Откъси от тази статия, заедно с извадки от 2 мои анализа до президента, привеждам в този свой материал.

  Ако внимателно прочетем написаното от Иво Маринов, ще можем да си дадем много верни отговори на редица от най-тревожните въпроси, свързани с Българската армия и нейното политическо и военно ръководство.
  Заедно с малката частица от написаното от мен до президента през периода 2002-2006 год. във връзка с войната в Ирак и с нашето участие там (отнело живота на 13 български бойци), статията на Иво Маринов е ясно и ярко свидетелство както за състоянието на нашата армия, така и за качеството на нейното управление и за процесите, пряко свързани с изработването и провеждането на българската политика за сигурност и отбрана.
  Заедно с правителството, носещо основната политическа и военно-политическа отговорност за участието ни в Ирак и, съответно, за загубите от това участие, другите две главни действащи лица в този процес в момента са на един и същи адрес – бул. „Дондуков” 2, а именно президентът Георги Първанов и началникът на неговия кабинет ген. Никола Колев.

  С книгата „Ирак. Така съветвах президента”, аз искам да дам своята гледна точка за Ирак и българската мисия там.
  За мен е повече от очевидно, че трагичният инцидент в Кербала можеше да бъде избегнат, или поне да бъдат сведени до минимум жертвите ни там, а и въобще по време на мисията ни в Ирак (като убити и ранени войници) - ако България имаше с пъти по-качествено и далеч по-отговорно политическо и военно лидерство.
  Впрочем, това може да се констатира – стига да бъде публикуван, така че обществото ни да се запознае с него – и след внимателен прочит на документа на Министерство на отбраната: „Доклад на Комисията за изясняване на инцидента с българския пехотен батальон от състава на Многонационалната бригада в Ирак на 27.12.2003 год.”.

  ● На 23 ноември 2003 година в свой материал до президента писах, че що се касае до терористични удари срещу България, особено за базата ни в Кербала, „въпросът не е Дали?, а Кога?”.
  ● На 14 декември 2003 година в друг свой материал до президента, показателно озаглавен: „Относно: Реакция на президента при евентуални терористични актове срещу страната ни или срещу нашия контингент в Ирак”, аз, освен останалото, предложих ... опорни точки за изказване на президента, в случай, че България бъде ударена в Кербала и даде човешки жертви.
  Тогава някои персони от най-близкото обкръжение на президента ме обвиниха, че едва ли не съм дърпал дявола за опашката.
  ● На 14 ноември и на 20 декември 2004 година на два пъти предлагах президентът да се срещне с близки и роднини на участниците в Първия контингент в Ирак (този, който даде жертвите в Кербала). За съжаление - мое и на близките и роднините, както и на самите бойци от Първия контингент - президентът категорично отказа да проведе тази среща. Тук привеждам тези два мои материала.

  Ето защо за мен е странно президентът да прави констатации за грешки и пропуски в организацията на мисията в Ирак, а сам да не признава и да не поема нито грам от личната си - на върховния главнокомандващ на въоръжените сили - отговорност.
  Нещо повече – с назначаването, първо за свой съветник по военната сигурност, а после и за началник на своя кабинет, на ген. Никола Колев, президентът всъщност даде висока оценка за цялостната дейност на този генерал, в частност и за личния му принос в организацията и провежднето на мисията ни в Ирак.

   Все още неанализираната и без извадени поуки наша мисия в Ирак е само едно от най-силните доказателства, че „има нещо гнило в България!”...
  Така че не ни остава всичко друго, освен да продължим с великата драма на Шекспир: „Останалото е мълчание.”
  Да, но ние не можем да оставим това мълчание да продължи вечно. Защото обществото ни се нуждае от отговори, които да взривят тишината, да разкъсат омертата, заличаваща всички следи и свидетелства, свързани с Кербала, Дивания, „Ашраф” и въобще – с Ирак. Как се вземаха решенията, как се оказахме там, как бойците ни бяха подбирани, оборудвани, командвани и отблагодарени.
  Нашето мълчание може да продължи само една минута – когато сведем глави в памет на българските бойци, дали геройски своя прекрасен и единствен млад живот за една не-българска, не-национална, не-славна и не-нужна кауза.

  Николай Слатински
  25.12.2008 год.

  ► Откъс от статията на Иво Маринов, „Проблеми на стратегическото военно лидерство” (“Военен журнал“, Nо. 2, 2008 г., стр. 16-26).
  За втори път в историята на съвременна България сме изправени пред опасността да се лишим от армия. И докато първият път това се е случило след неуспешни войни и неизгодно подписан Ньойски договор, сега това може да се случи след поредица от политически решения, осъществявани с помощта на послушни военни лидери.
  Основната част от българското стратегическо военно лидepcтвo се провали в съветването на цивилните ръководители кaквa армия ни е необходима и кaк тя дa бъде пoдгoтвeнa дa изпълнява задачите, кoитo стоят пpeд нея.
  Задачите на eднa армия не се определят от кoнюнктypнoтo разполагане на политическите сили, а трябва дa са cлeдcтвие от реална oцeнкa на cpeдaтa за сигурност в стратегическа пepcпeктивa и дa бъдат съобразени с икономическите възможности на страната. Генералите имат отговорност пpeд обществото дa разработят, предоставят и обосноват кopeктнa oцeнкa за стратегическите възможности, пepcпeктиви и предизвикателства пpeд сигурността на държавата, с кoитo армията дa има готовност дa се справи в cлeдвaщите eднo-две десетилетия. Българският генералитет не изпълнява успешно тази задача. С изключение на клакьорcкoтo повтаряне на някои нaтoвcки oцeнки за пepcпeктивитe пpeд cpeдaтa за сигурност, някои от кoитo и в Стратегическия преглед на отбраната, няма национална оценка за особеностите и пepcпeктивитe за развитие на cpeдaта за сигурност за България и мястото на страната ни в бъдещето на региона и света. Taкaвa eкcпepтнa оценкa би трябвало дa е отговорност на стратегическите военни лидepи и лидepитe в сферата на cигypнocттa и тя дa бъде пpeдocтaвeнa на политиците.
  Провалът дa се предвидят условията на бъдещото ангажиране на армията показва пpoпycки в професионалната кoмпeтeнтнocт на генералите, но виждайки бъдещото бойно поле и не казвайки нищо, е много по-сериозна грешка, липса на професионализъм и xapaктep. Моралният кураж е често обратнопропорционален на популярността и това в нaй-голяма степен важи за армията. Историята на военните нововъведения е постлана с провалени кариери на реформатори, които са разбирали ясно бъдещите заплахи и са настоявали за промени.
  Висшите военни лидepи трябва дa притежават и двeтe: физическа смелост пpeд лицето на опасностите, на битките и морален кураж дa пpeдcтaвят и отстояват необходимите нововъведения в интерес на cигypнocттa на страната, кoeтo включва понасянето на остри забележки, а понякога и публично презрение. И на бойното поле, и извън него смелостта е водеща хаpaктepиcтикa на генералите или поне би трябвало дa бъде.
  Българските военни лидepи не се и опитват дa нaправят прогнози за бъдещото използване на нашата армия на наша територия с отчитане на вътрешните и регионалните особености на cpeдaтa за сигурност, в която ще съществува България в следващите дeceтилетия. Нашите въоръжени сили към момента не могат дa изпълнят кoнcтитуционно заложената им фyнкция - защита на териториалната цялост на страната, а peдyциpaнeтo на личния състав, на основния ресурс, кoитo притежаваме, продължава!

  ► 14.11.2004 год., На вниманието на г-н президента, от Николай Слатински, секретар по националната сигурност
  Оптималната и надеждна информация е основа за правилни позиции и верни решения. Президентът получава голяма като количество информация. Въпросът е доколко тя е качествена.
  Така е устроена властта у нас, че президентът трябва да се бори за адекватна информация. А това означава създаване на огромно множество от контакти, поддържане на неформални и формални канали за комуникация, използване на авторитета и връзките на хората от президентската администрация. Иначе има риск от информационен вакуум и дори от дезинформация.
  Роднини, близки, приятели на бойци от Първия контингент в Ирак например, мислят, че президентът е зле информиран за станалото с Контингента преди 27-и декември 2003 год., на 27-и декември 2003 год. (т.е. при самия трагичен инцидент с петима загинали български военни и с множество ранени) и след това.
  На бойците от Първия контингент им липсват грижата и вниманието на президента. Те ценят участието му в траурната церемония и считат за грешка ходенето на сватба в Пловдив [на двама рейнджъри, участвали в мисия в Ирак].
  Може определено да се смята, че съществува Проблем “Първи контингент”. Тези бойци са огорчени от бездушното отношение в МО и ГЩ, боли ги от безразличието което обществото проявява към тях.
  Човек не би могъл да сдържи гнева си като види само какво представлява Допълнителното споразумение към Договора за Кадрова военна служба - хвърчащ лист, съставен небрежно и непълно - с него се пращат хора на среща със смъртта в Ирак. Там не пише за застраховане, а правата на военните са повече от оскъдни.
  Един 26-годишен тежко ранен младеж, пенсиониран въпреки уверенията, че всички ще останат в Армията, кара с пенсия от 53 лв. Тежко ранени като него мрачно казват, че по-добре там някой да ги е доубил – да не се мъчат сега поне роднините им.
  Нелепо е, но никой не е виждал застрахователния Договор! Няма по-класифицирана информация у нас от този Договор! А той е толкова важна част от по-нататъшната участ на бойците.
  С Постановление на Министерския съвет Nо. 6 от 14.01.2004 год., списъкът на ранените, които имат право на 5 000 лв. “за финансово подпомагане” е редуциран от 77 на 28 души, без да е ясно по какъв критерий са избрани те.
  Всъщност, тези 28 човека са хората, качили се в самолета. Сред тях е имало и физически здрави, но изплашили се, получили стрес.
  А ранените бойци, които от чувство за солидарност и чест са решили да останат в Ирак, са пропуснати в Постановлението.
  Въобще, който е качен или се е качил в самолета, е извадил късмет в парично отношение - документите му за обезщетения при злополука и осигуровки са придвижени по етапния ред от Военна болница, докато за останалите има ходене по мъките, обидно ниски компенсации. Те, поради лоша организация или незнание (което е логично - никой не им е обяснил, а и такъв горчив опит сме нямали), търпят материални и морални щети.
  Ако се налага лечението да продължи в болница, която няма договор със Здравната каса, (напр. Александровската), хората трябва да си плащат сами. Отнети са им и правата да почиват в станции на МО през активния сезон.
  Въобще бойците от Първия контингент са досадно бреме за МО – за него те са гурбетчии, въпреки че са в Ирак командировани от МО и с договор, сключен с МО.
  Възстановяването, и особено психическото (физически те са с болежки и деформации за цял живот), след Ирак - също не е грижа за МО и изцяло пада на плещите на семейството. А ако душата не се изчисти от нервното напрежение, то ще остави дълбока следа в нея и може да се превърне в синдром. Някои бойци твърдят обаче, че тук, при дòсега си с МО и ГЩ те получават повече стрес, отколкото в Ирак - заради бюрокрацията и безчовечието.
  МО (и обществото) трябва да помнят, че тези бойци са били пратени на война и са пострадали при изпълнение на дълга си.
  Военните от Първия контингент са ядрото на ония 1 000 души, които с години се въртят и трупат опит по различни мисии. Те са вече много качествени, дисциплинирани бойци (дисциплината в мисиите е по-строга), силни са по природа, не са агресивни, не ходят на мисии за да си вдигат адреналина. Калени на издръжливост и риск, те са развили високи воински качества, разликата между тях и другите в армията става все по-голяма. Най-драстично е разминаването им с “лампазите”, които не са мирисали страх (нека се види колко в ГЩ са били в мисии и рискови ситуации), но знаят да превиват гръб, да се нагаждат, да правят кариера.
  Тази неоправност и бездушие на ред паркетни генерали, дето “мязат повече на канцеларски мишки”, са сринали авторитета им пред бойците от Първия контингент, които все по-трудно виждат мястото си в днешната пълна с хитри, мързеливи чиновници с пагони Българска армия.
  Бойците от Първия контингент са убедени, че към тях се отнасят лошо, че ги изолират, мачкат и ощетяват не само от незаинтересованост и глупост на бюрократите, ами и от страх - че те много могат да разкажат:
  -- За корупцията.
  -- За оборудването (то не е добро и днес - особено за конвоите и патрулите - ще плащаме кръвен данък още, не се ли учим от грешките).
  -- За подготовката и морала.
  -- За героя майор Георги Качорин (спасил с бърза реакция много хора) и уплахата на командирите.
  -- За неоцененото мъжество на едни и реалното дезертьорство на други.
  -- За затлаченото следствие и скритите истини (“тази история потъна”).
  МО и ГЩ менят решенията си често в последния момент, с което рискът нараства, създават се слаби места, които понижават безопасността на системата.
  Бойците от Първия контингент наистина знаят много и искат да го споделят със своя Президент. Стига той да пожелае да се срещне с тях.

  ► 20.12.2004 год., На вниманието на г-н президента, от Николай Слатински, секретар по националната сигурност
  С наближаването на 27 декември, годишнината от трагичния Инцидент в Кербала, се засилват емоциите и активността на самите участници в Първия контингент и на техните близки и роднини – най-вече съпруги.
  Споделял съм по друг повод множеството проблеми, които имат тези хора: с несправедливото определяне на хората в Постановлението на МС с право на възнаграждение заради Инцидента; със „секретността” на клаузите в застрахователните договори; със забавените плащания; най-вече с „потулването” на следствието за 27 декември и с отношението на държавата, главно на министъра и ГЩ към бойците от Първия контингент, което ги кара да се чувстват забравени от всички (само ген. Златан Стойков се е изявил като истински генерал и грижовен човек).
  Военните, които в Кербала са предизвиквали възхита у американците, сега се смятат едва ли не за досадно бреме за Държавата и Армията. Навсякъде за участие са получавали от други командвания медали или плакети, а тук - една проста ламинирана грамота.
  Затова сякаш Чуждата Държава е като майка, Родната - като мащеха.
  В самолета на връщане след трагедията и министър Николай Свинаров, и ген. Никола Колев са обещавали какво ли не и че никой от войниците няма да бъде изхвърлен от армията. А сега при всяко съкращаване на човек, първи и най-силно застрашени се чувстват точно бойците от Първия контингент. Затова те употребяват думи като „гавра”, „подигравка”, „голи обещания”.
  При среща с боец от Първия контингент, пострадал доста тежко на 27 декември и със съпруга на друг участник от Контингента, можах да видя диск с редица фотографии от времето преди и веднага след трагедията. Самите кадри, някои от които са много тежки за гледане, категорично и ясно показват размерите на тази трагедия и преживяното от войниците.
  Това, което се чувствам задължен да споделя е желанието на бойци от Първия контингент или техни близки да се срещнат с президента.
  Наближаващият 27 декември е красноречив повод за такава среща.
  -- На тази среща – ако тя се състои – участниците в нея възнамеряват да предоставят на президента диск с направените снимки от Кербала.
  -- Те искат да споделят с президента своите тревоги и вълнения във връзка с отношението към бойците от Първия контингент (не само към тях), със следствието по трагичния инцидент и редица други въпроси.
  -- Тяхното желание е да се създаде „някакво гражданско сдружение”, което от една страна обединява българските военни, участвали в мисии зад граница и брани правата им (а както военните, участващи в такива мисии, така и самите мисии ще стават все повече); от друга страна, то (сдружението) да пропагандира в много позитивен план ролята, имиджа, и мотивацията на военните да участват в такива мисии, защото подобно участие не се прави главно и единствено за пари, то е в изпълнение на стратегически приоритети на българската политика за сигурност, затова българските бойци-участници в мисии заслужават по-силна подкрепа на обществото и политиците, а не безразличие и обиди като „печалбари”.
  -- Все в този дух още нещо вълнува бойците, участвали в мисии – в МО е нужен специален отдел, който да се занимава с всички аспекти на мисиите, но на първо място – с подбора на кадрите. Като в този отдел трябва да работят и военни, минали през мисии. Не само защото сега за да попаднеш в някоя мисия често се налага да си платиш („Купуваш си правото да отидеш на явна смърт в Ирак – в ада, в окото на вулкана!”). Но и защото „щабни мишоци и лалугери”, не помирисали тежка задача, правят подбора на военните за мисии, без да знаят какви качества са необходими там. Точно затова „един от баш командирите” в напечената ситуация се криеше под масата; брутален майор пък обичаше да рита момчета по тестисите („а ако беше ритнал някой по-ербап, онзи можеше в този стрес да го застреля като куче, без да му мигне окото”); а офицер завършил Военното училище не можеше да чете картата на местността.
  -- Друг проблем, към който ще се насочи вниманието е за адаптацията и социализацията на военните след завръщане от тежки мисии. Те се справят сега общо-взето сами или с помощта на семействата им. А този проблем е проблем не дори само на МО, а на държавата и обществото. Защото стресът е огромен; понякога той започва да се лекува с алкохол; може дори да се стигне до опиати и наркотици; избива също в различни психически отклонения. Освен тежко преживените убийства на другари и ранявания, вкл. техни, те помнят всичко: дори как иракчани ги гледат мълчаливо и правят жестоки и ясни жестове с длани през гърлата си.
  -- На тази среща е вероятно да се постави въпросът за българските лекари (напр. неврохирургът доц. Петков), показали чудеса от умения, надминаващи многократно колегите им в Германия, и заслужаващи слава, възхищение, награди – кой само не е получил държавни отличия или награди на президента, а тези виртуози на родната медицина – не.
  -- Логично е да се потърси мнението на президента и за това - а не е ли съвсем разумно гръбнакът на утрешния команден състав на армията да се формира от военни, минали през мисии? Участието в мисиите е незаменима школа за всеки военен - не само защото калява характера; но и защото повишава компетентността и умението да се реагира при кризисни и екстремални ситуации, като се съхранява способността да се вземат верни решения в такива ситуации; а също и защото в тия мисии се формира нова бойна и коалиционна култура на партньорство.
  Моето мнение е, че е (редно и) добре такава среща да се проведе.

Господин Слатински, не знаех, че сте в "ефир". Получих отговор на моя коментар, но пропуснах да Веи поздравя с Коледа и да Ви пожелая здраве, щастие и късмет. Ако не сте успели, то се опитайте да намерите вестник "24" часа от 24.12.2008 година. В него има анализ на Валери Найденов, озаглавен "Нова година - нова република?", както и статия на Иван Костов, озаглавена "Мафията се обедини, а крадливите направиха партии". Ще ми бъде приятно да си коментираме по тях.

Благодаря за пожеланията, връщам ви ги умножени по 2. До преди 2-3 седмици сикупувах всеки ден "24 часа". Но той стана толкова гладък и казионен, толкова малко време вече ми трябваше, за да го прочета, че реших - няма смисъл да се нервирам или да скучая всеки ден. Затова престанах да го купувам. Така че няма как да намеря въпросните материали. Макар че заглавието на Валери Найденов ме заинтригува - може би още еди последовател на моята идея за Третата република. Макар че човекът може и да не е чувал за тази идея точно от мен... А за статията на Иван Костов какво да кажа. По принцип, за това е ставало дума и в мои анализи до президента: Не трябва винаги да гледаме Кой говори, а и Какво говори. В този смисъл Костов може да казва и точни неща. Тъпо е да правим както всякакви там дълбокомъдрени анализатори, които като чуят Костов и питат - Ами "Сапио"...?
От друга страна - Костов е минало, макар и не толкова далечно, но минало. Той просто не съумя да остне в това минало и непрекъснато се подава оттам и в настоящето ни идва миризмата на това минало.
Иначе, само от приведеното от вас заглавие виждам (без да знам за съдържанието), че наистина олигарсите се консолидират, те са постигнали съгласие да не позволяват повече развитие на дмократичните процеси, те искат България да си остане ткава - полуевропейска, полудемократична, полумодерна - коридорна държава с обслужващи функции, населена с полуинтелигентни олигарси, посредствен политически елит и спасяващо с поединично население. Защото за да тръгне България напред, трябва да се позволи дебат върху алтернативите на пътя напред. Този дебат неизбежно ще бъде свързан със задаването на въпроси от рода - защо сме в ямата? Тези въпроси ще засегнат и някои процеси, довели ни до ямата. А част от тези процеси са свързани с присвоителската, "трофейната" същност на олигарсите.
Съгласен съм, че крадливи хора си направиха партии и коалиции, вкл. преди време и ДСБ. Други крадливи хора превърнаха партиите си в символи на крадливостта, вкл. и ДПС...

Не мисля, че за всичко трябва да бъде обвиняван Президента. Основнао грешката му е в това, че се е бил обградил с неподходящи съветници по военните въпроси, защото знаем и донякъде е нормално това, че не е специалист в тази област. Никой от нас не чу кой е взел решение българските бойци да бъдат настанени в сградата на местно училище. Никой не обясни какво означава това за местните. За мен това е и обяснеието за унищожителното нападение над нашата база. Трябва да бъдем справедливи и към генерал Колев. Не ми се вярва, че косите му побеляха от страх за бъдещата му кариера. Косите му побеляха при посрещане на ковчезите от Ирак. И за още едно нещо не съм съгласна в коментарите Ви, това, че трябва да имаш син и да си готов да го изпращаш на война, за да взимаш такива решения на национално равнище. Ами ако имаш само дъщери и трябва по силата на поста да взимаш такива решения? Или може би на такива постове са само такива със синове? Ами какво ще кажем тогава за досегашната съветничка на Буш - Райс? И зщо България въобще трябва да участва във военни действия без резолюцията на ООН, във войни, които не са на НАТО?

Ne stava vapros, kade sa nastaneni boytzite ni - dali v uchili6te ili v mestna kazarma. Te njamat IZOB6TO mjasto v IRAK!!! Ikar4anite sa stra6no 4uvstvitelni kam 4uzhdestarannata namesa. Neja nikoga njama da prezhivejat i prpostjat. Imam prijateli irak4ani.
KAKVA KAUZA SASHTIVA BULGARIJA V IRAK??? Otgovorat na PREZIDENTA me interesuva-bez zna4enie, dali ima sin ili da6terja?

Както се вижда от моя материал - и аз мисля горе-долу по същия начин. За жалост, свидетел съм, как в началото президентът беше искрено и истински срещу тази война, дори набра смелост да каже, че не я приема. Но после... После стана същото, което е правил многократно - извъртя се на 180 градуса. Точно както първо беше срещу ДПС, а сега е техният най-високопоставен в държавата защитник. Точно както беше първо "за" Милошевич, а после стана против него. Точно както беше "против" НАТО, а после стана негов най-послдователен привърженик. Точно както беше против американските бази, а после стана едва ли не техен PR. Тук не говоря коя позиция е била правилната - до или след (р)еволюцията му, а че при такива непрекъснати и парадоксални промени на позициите, възниква логичният въпрос за това - има ли той принципи. Аз през всичките тези 5 години исках да му предложа база от ценности и критерии, чрез които той да си изработи национално-отговорна и достойн позиция, която да следва и отстоява.

Разбира се, че президентът не трябва да бъде обвиняван за всичко. Главната отговорност за провалите (както и за успехите) при мисията в Ирак (особено през първите 3 години) се носи от правителството (от премиера, външния и военния министри) и от ръководството на ГЩ (най-вече от началника на ГЩ). Но това, което аз искам да кажа е, че като върховен главнокомандващ и президентът носи голяма част от отговорността на висшите лица в държавата в сферата на сигурността и отбраната.
Нека не гадаем от какво са побелели косите на ген. Колев. Защото веднага ще се запитаме за косите на майките и бащите на убитите и ранените войници и дори на останалите невредими при тези опасни мисии в Ирак и Афганистан). Освен поради чисто възрастови причини (косите на колко бездарни политици и грабливи депутати, министри и кметове също побеляха за тази двадесетина години!), косите на управляващите, на тези, в чиито ръце е поверена съдбата на България (и на нейната армия) задължително трябва да побелеят от грижи - та това е сигурността и спокойствието, днешният ден и бъдещето на нашата родина! Срещу едни побелели коси мнозинството управници и началници в държавата получиха огромни компенсации, за разлика от огромната част от нашия народ, която не получи нищо срещу побелелите си коси...
Това - да си готов да изпратиш своя син да се бие за национална кауза нека да се разглежда от мен като казано в голяма степен символично, метафорично. Защото нашите политици, които с лека ръка жертват младостта на България в свой интерес и за свои цели, трябва да имат винаги едно на ум - ако смятат, че една кауза е достойна за националните интереси и националната сигурност, те трябва да имат моралната и нравствената готовност да пратят и своите деца да се борят за нея. А не техните деца да се возят в държавни мерцедеси и беемвета, охранявани от държавни служители и бодигардове, или да учат срещу колосални такси, кой знае как платени от техните родители-политици - някъде на Запад, а същите тези родители-политици без да се замислят, след 4-5 минути дебати в парламента или в някой съвет по сигурността, да решават чуждите синове и дъщери да си дават здравето и живота - при това зле оборудвани и бездарно защитени от собствената им държава. Отвращава ме лекотата, с която българските политици и висши военни пращат синовете и дъщерите на обикновените българи (защото не са им създали условия да изкарат по друг честен начин парите си в България) - в рисковани и абсолютно не свързани с националните интереси мисии в най-опасните региони на света.

Наистина ли е верен изводът на Иво Маринов : "Моралният кураж е често обратнопропорционален на популярността и това в нaй-голяма степен важи за армията". Майка сам на двама сина:на 33 и 24. Умирам от страх, ако това за генералите е вярно. Не искам да съм на мястото на почернените майки от 27-ми 12.2003! Милост за децата ни!

Да, така е. Така е и в политиката, много често така е и в живота. Не само в армията е така.
познавам Иво Маринов, но статията му ме изненада. Значи не всичко е загубено дори в Българската армия.
Но аз винаги съм смятал, че в момента няма кауза в националната сигурност, която да принуждава майките да треперят за синовете си, пратени някъде далеч в Азия.
Синовете на България са нужни тук и на България. За каузи, за които може да се работи всеотдайно, без да загиват и да бъдат ранявани - физически и морално.
Аз бях против изпращането на нашите бойци в Ирак и защото знаех, че никога не бих изпратил своя син да воюва там. Разсъждавах така - щом един политик не е готов да прати сина си в Ирак, с какво право той ще изпраща чужди синове там? Георги Първанов, Симеон Сакскобургготски и Соломон Паси няма да изпратят синовете си там, нали? Тогава имат ли моралното право да изпращат синовете на чужди бащи? Ако една кауза е достойна за нея да се пролее кръв, винаги лидерите на нацията са били готови най-напред да изпратят своите синове.
В случая моят въпрос към българският президент: Щом Ирак е национална кауза, вие ще изпратите ли свой син да я отстоява? - този мой въпрос увисва със страшна сила в тишината на президентското мълчание...
Затова не бих станал министър на отбраната вместо Николай Свинаров и Веселин Близнаков- защото за нищо на света не бих пратил своя син да се бие за измислена и изключително сбъркана кауза.