Девет подробности от пейзажа

  1.
  Често съм цитирал мой приятел, който може да мисли и говори много по-кратко от мен.
  Днес ми каза:
  - България има управляващи, но няма управление, а управляваните все още не виждат, че държавата е вече неуправляаема...
  22.10.2017 г.
  
  
  2.
  Черна кутия. На входа теглене на нови и нови заеми. На изхода - хвърляне на подаяния за Бог да прости. А какво става вътре? Не се знае. Трябва да се повдигне капакът. А ако се повдигне, ще видим, че тази Черна кутия всъщност е Кутията на Пандора.
  23.10.2017 г.
  
  
  3.
  Има стара шега: Наполеон е първият човек, страдал от Наполеонов комплекс.
Животът ме е убедил, че е много по-страшно ако не Наполеон, а някой наполеончо страда от Наполеонов комплекс...
  24.10.2017 г.
  
  
  4.
  Човекът има обсесия от мен. Щукнала му е муха в главата, става и ляга с омраза към мен, със злоба към мен, с безсилие пред мен, с мисъл за мен – как да ми навреди, с хъс към мен – да ме натика в миша дупка.
  И защо? Какво е това – слабост, завист, фобия, комплекс? Не знам. Знам само, че той не на мен пречи, той себе си самоизяжда. Хаби си енергията и възможностите да се вари в сока на чувството си на малоценност спрямо мен, вместо да свърши някаква работа на ползу роду. Жив и здрав да е.
  Той е симптом на нещо, което се случва в обществото ни. А аз приемам ожесточената му персона като някаква степен на наказание – заради вината ми, че бях сред онези, които можеха да направят страната ни по-добро място за живот, а тя се превърна в нещо като пъкъл, в който вилнеят мракобеси и ретрогради, реакционери и корупционери, нищожества и всезнайковци, дребни душици и едри разбойници. Хак да ни е! Историята един път дава шанс, а ние го профукахме. Сега така ни се пада…
  25.10.2017 г.
  
  
  5.
  Колега се шегува мрачно (после ми каза, че го е взел като идея от Чеслав Милош, полски поет, Нобелов лауерат):
  - Е тези ориентираха България!
  Викам му:
  - В смисъл?
  - Ами ориент-ираха, обърнаха я с лице към ориента, ориентализираха я, направиха я ориенталска провинция с нравите, манталитета, хаоса и приказките от 1001 нощ...
  26.10.2017 г.
  
  
  6.
  Зная, отлично зная, че това е само първа инстанция, но някога, в началото на Прехода, не съм си и помислял, че ще дойде време, когато България ще има вицепремиер, осъден на първа инстанция!
  Всички дебели книги за демокрацията пишат, че дори когато има съмнения за почтеност, политикът трябва да напусне поста си, да изчисти името си и после да се върне в политиката, та какво остава да бъде осъден!
  Представяте ли си - има на света държава, чийто втори човек в изпълнителната власт е осъден на първа инстанция! И защо това трябва да бъде точно моята държава, не разбирам и отказвам да разбера...
  27.10.2017 г.
  
  
  7.
  Който обича да чете древни мъдреци. Плутарх (46-127). Древногръци историк, биограф, есеист. На български излезе току-що кингата "Нравствени съчинения".
  
  "Сципион Стари, който превръщал свободното си от военни походи и държавни дела време в занимание с писане, имал навика да казва, че когато не е зает, работи повече."
  
  Публий Корнелий Сципион Африкански Стари (236-184/3) - римски политик и пълководец, победил картагенците на Ханибал в знаменитата битка при Зама, 203 г. пр. Хр.
  
  На мен ми се стори интересно точно това, написано от Плутарх, защото има пряка връзка с абсурдната реалност, в която сме потопени. Познавам един ръководител на институция, в която си припечелват хляба хора с творчески характер на дейността им. За него единственото важно нещо в оценката на техния труд е абсолютно стриктното, до дисциплинарна репресия, спазване на работното време.   Останалото е без значение, важното е те да треперят от страх неволно да не нарушат това издигнато в обсесия работно време...
  А той не може, казват страдащите от него мои приятели, да разбере, че човек, когато не е зает с преките си задачи, работи над себе си и качеството на труда си много повече.
  28.10.2017 г.
  
  
  8.
  Корупционна аритметика:
  Едните направиха в борбата срещу корупцията 0, пълна 0, цифром 0 и словом нула. Вторите твърдят, че са направили 10 пъти повече.
  Сега вторите са първи и изобщо не водят борба с корупцията (защото всеки ден на власт година храни).
  А първите са втори и се заканват като пак станат първи, да обърнат политиката на днешните първи на 360 градуса.
  Иначе всичко е толкоз просто и логично - липсва каквато и да било политическа воля за борба с корупцията. В тоталната липса на политическа воля е заровено кучето. Не в говорилните кой да е председател, кой център-нападател.
  Всеки (у нас) е на думи срещу корупцията, докато не получи възможност да се възползва от нея. Тогава изобщо не си поплюва, а си плюе на ръцете.
  29.10.2017 г.
  
  
  9.
  "Тези, които се държат сериозно при смешни обстоятелства, ще станат смешни при сериозни обстоятелства."
  
  Не, това не е за актуалната ни управленска ситуация!
  То е казано от Марк Порций Катон Стари (234-139), виден римски писател, политически деец и военачалник. Същият, който всяка своя реч завършвал с думите: „Carthago delenda est" - Картаген трябва да бъде разрушен...
  
  Катон Стари също така, когато виждал, че се издигат статуи на много мъже, рекъл:
  "Що се отнася до мен, аз предпочитам хората да питат защо няма статуя на Катон, октолкото защо има статуя на Катон."
  Цитатите са от книгата на Плутарх "Нравствени съчинения".
  30.10.2017 г.